Základní informace


Předmět soutěže: Předmětem soutěže jsou vydané kalendáře pro rok 2016 pro tuzemské i zahraniční klienty v České a Slovenské republice.  

Cíl soutěže: Cílem soutěže je ocenit výjimečné práce - kalendáře a to nejen z pohledu vlastního polygrafického zpracování ale i z hlediska originálního návrhu či společenského poselství. V neposlední řadě si soutěž klade za cíl podpořit vlastní obor.

Soutěžní kategorie:

 • nástěnný kalendář
 • stolní kalendář

Kritéria hodnocení bez pořadí významnosti:

 • celková výtvarná úroveň řešení,
 • originalita,
 • inovativní přístup zpracování,
 • kvalita polygrafického zpracování,
 • společenský přínos (např. podpora sociální a společenské role, přínos pro rozvoj cestovního ruchu, podpora mladých tvůrců apod.).

Základní termíny:

 • 11. 1. 2016 - Datum vyhlášení soutěžní přehlídky
 • 01. 4. 2016 - Datum uzávěrky odevzdání soutěžních prací sekretáři soutěžní přehlídky elektronicky a osobně, kurýrem nebo poštou a zaplacení poplatku
 • 18. 4. 2016 - Datum konání hodnotícího zasedání poroty            
 • 25. 4. 2016 - 05. 5. 2016 - Datum hlasování veřejnosti na webových stránkách
 • 11. 5. 2016 - Datum vyhlášení výsledků soutěže v rámci veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2016
 • 10. 5. 2016 -12. 5. 2016 - Datum výstavy soutěžních prací na veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2016 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech

Účastníci soutěže: Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, jednotlivci i autorské kolektivy.

Účastnický poplatek:

Základní

 • 1.000 Kč + DPH 21 % - Nástěnný kalendář
 •    500 Kč + DPH 21 % - Stolní kalendář
 • 1.200 Kč + DPH 21 % - Set (nástěnný + stolní)

Snížený

 • Zdarma - Neziskové organizace, samospráva, státní správa, akademické instituce

Slevy

 • 30 % sleva na každý další přihlášený kalendář v rámci jedné přihlášky

Poplatek je nutné uhradit dle soutěžních podmínek do uzávěrky přihlášek 1. 4. 2016 převodem na účet organizátora nebo hotově sekretáři soutěže. Podklady k platbě Vám budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky.