Kalendář 2024

Procházka Holubicemi včera a dnes 2024

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Tiskárna Protis, s. r. o.

Spoluautor:
Petra Šujanová

Grafik: pan Radek Smejkal

Fotograf: Ilona Marinčová a Jan Bláha

Tiskárna: Tiskárna Protis, s. r. o.

Technologie: Konica Minolta Accurio Press C12000

Popis:

Fotky v kalendáři na sebe postupně navazují, jako při procházce obcí. Fotky jsou historické, ke každé je přiřazena další fotka, focená ze stejného místa. Pod každou je zajímavý komentář z historie. Autorem kalendáře je paní Ilona Marinčová.

Fotky v kalendáři na sebe postupně navazují, jako při procházce obcí. Fotky jsou historické, ke každé je přiřazena další fotka, focená ze stejného místa. Pod každou je zajímavý komentář z historie. Autorem kalendáře je paní Ilona Marinčová.


NIGHT CITY

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Z STUDIO, spol. s r.o.

Grafik: Hana Drcmanová

Fotograf: Ing. Ondřej Záruba

Tiskárna: Z STUDIO, spol. s r.o.

Technologie: Ofsetový tisk

Popis:

Kalendář pro rok 2024 nese název NIGHT CITY a obsahuje 12 unikátních snímků cestovatele Ondřeje Záruby, který je zároveň jednatelem společnosti Z STUDIO, spol. s r.o. Společnost každoročně vytváří kalendář jako dárek pro své obchodní partnery a zákazníky. Fotografie zachycují zážitky, zajímavosti i informace z cestování po celém světě. Nástěnný kalendář je vytištěn unikátní technologií ofsetového tisku Hi-Fi tisk® doplněnou o celoplošný UV lak.

Kalendář pro rok 2024 nese název NIGHT CITY a obsahuje 12 unikátních snímků cestovatele Ondřeje Záruby, který je zároveň jednatelem společnosti Z STUDIO, spol. s r.o. Společnost každoročně vytváří kalendář jako dárek pro své obchodní partnery a zákazníky. Fotografie zachycují zážitky, zajímavosti i informace z cestování po celém světě. Nástěnný kalendář je vytištěn unikátní technologií ofsetového tisku Hi-Fi tisk® doplněnou o celoplošný UV lak.


Charitativní stolní kalendář Hafanof

Kategorie: Stolní kalendář

Grafik: Niki Marková

Fotograf: Zuzana Kikušová

Popis:

Charitativní kalendář s tématem kytičkovaných čelenek, na podporu pejsků bez domova.

Charitativní kalendář s tématem kytičkovaných čelenek, na podporu pejsků bez domova.


Výtvarný kalendář ke 100.výročí založení školy

Kategorie: Nástěnný kalendář

Grafik: Milada Sommerová

Fotograf: Milada Sommerová

Popis:

Kalendář vznikl jako pilotní projekt vyučující výtvarného oboru M. Sommerové a jejích žáků Základní umělecké školy Vranovská v Brně. Díla tvořily děti od 6 do 16 let. Převážná většina děl je tvořena digitálně, pomocí fotografie či v grafickém programu Procreate. Část prací vznikla na papíře a pak je žáci přenesli do grafického programu, kde je upravovali. Najdete zde ale i prostorové objekty z přírodnin, koláže, akvarel, malbu akrylem a kresbu pastelkami. Fotografie často žáci tvoří v menších skupinách, kde sami aranžují celou scénu a následně ji fotí, proto je u některých děl uvedeno více autorů.

Kalendář vznikl jako pilotní projekt vyučující výtvarného oboru M. Sommerové a jejích žáků Základní umělecké školy Vranovská v Brně. Díla tvořily děti od 6 do 16 let. Převážná většina děl je tvořena digitálně, pomocí fotografie či v grafickém programu Procreate. Část prací vznikla na papíře a pak je žáci přenesli do grafického programu, kde je upravovali. Najdete zde ale i prostorové objekty z přírodnin, koláže, akvarel, malbu akrylem a kresbu pastelkami. Fotografie často žáci tvoří v menších skupinách, kde sami aranžují celou scénu a následně ji fotí, proto je u některých děl uvedeno více autorů.


OLO #olomodelforever

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Olo Křížová

Spoluautor:
Martin Synek, tisková produkce

Grafik: Olo Křížová

Fotograf: Karel Losenický

Tiskárna: BOFTISK s.r.o., Nymburk

Technologie: digitální tisk

Popis:

Minimalistické digitální koláže vznikly z look-book fotografií klauzurních prací studentů ateliéru Design oděvu a obuvi pod vedením Liběny Rochové z roku 2009, kde jsem byla modelkou. Fotografoval Karel Losenický, o vizáž se postaral Giuseppe Giarratana. Móda je, mimo jiné, i jedna velká hra. Proto jsem jednotlivé looky transformovala do karetních figur. Zde jsem do koláží poprvé začlenila sebe samu jako modelku. Na typografii jsem použila základní font Courier New. Kalendář s mými autorskými, převážně módními kolážemi, vydávám 5. rok v malém nákladu pro okruh mých přátel a známých z módy.

Minimalistické digitální koláže vznikly z look-book fotografií klauzurních prací studentů ateliéru Design oděvu a obuvi pod vedením Liběny Rochové z roku 2009, kde jsem byla modelkou. Fotografoval Karel Losenický, o vizáž se postaral Giuseppe Giarratana. Móda je, mimo jiné, i jedna velká hra. Proto jsem jednotlivé looky transformovala do karetních figur. Zde jsem do koláží poprvé začlenila sebe samu jako modelku. Na typografii jsem použila základní font Courier New. Kalendář s mými autorskými, převážně módními kolážemi, vydávám 5. rok v malém nákladu pro okruh mých přátel a známých z módy.


Zbůch v proměnách času

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Obec Zbůch

Spoluautor:
Mgr. Petr Holub
Ing. Jiří Hájek
Ing. Jakub Bacík

Grafik: DTP a tisk: Reklama Fryček, nám. Osvobození 42, 331 41 Kralovice

Fotograf: Jakub Bacík, František Bláha, Jiří Hájek, René Michnerová, Jan Nedoma, Milan Schejbal, Josef Šlauf, Jindřich Štaif, Jaroslav Vogeltanz a další.

Tiskárna: DTP a tisk: Reklama Fryček, nám. Osvobození 42, 331 41 Kralovice

Popis:

Kalendář byl společně se stejnojmennou knihou vydán u příležitosti oslav výročí 770 let od první písemné zmínky o obci Zbůch z roku 1253. Prostřednictvím historických i současných fotografií chce alespoň naznačit, jak se naše obec v průběhu času měnila. Život každého z nás je ovlivněn místem, kde se narodil nebo kde prožil převážnou část svých let. Věříme, že fotografie v tomto kalendáři pomohou oživit vzpomínky dříve narozeným a zároveň přiblíží novým občanům a našim dětem bohatou historii Zbůchu, o které se lze samozřejmě mnohem více dočíst ve výše zmiňované knize. Není to zdaleka jen historie hornická, i když nejznámější je Zbůch právě díky dlouholeté těžbě kvalitního černého uhlí ve dvou dolech a také tomu, že byl sídlem bývalé společnosti Západočeské uhelné doly.

Kalendář byl společně se stejnojmennou knihou vydán u příležitosti oslav výročí 770 let od první písemné zmínky o obci Zbůch z roku 1253. Prostřednictvím historických i současných fotografií chce alespoň naznačit, jak se naše obec v průběhu času měnila. Život každého z nás je ovlivněn místem, kde se narodil nebo kde prožil převážnou část svých let. Věříme, že fotografie v tomto kalendáři pomohou oživit vzpomínky dříve narozeným a zároveň přiblíží novým občanům a našim dětem bohatou historii Zbůchu, o které se lze samozřejmě mnohem více dočíst ve výše zmiňované knize. Není to zdaleka jen historie hornická, i když nejznámější je Zbůch právě díky dlouholeté těžbě kvalitního černého uhlí ve dvou dolech a také tomu, že byl sídlem bývalé společnosti Západočeské uhelné doly.


Třebíč grafická

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Grafik: žáci a učitelé grafických oborů školy

Fotograf: žáci a učitelé grafických oborů školy

Tiskárna: Fibox s.r.o.

Technologie: digitální tisk

Popis:

Kalendář vznikl jako součást výukového projektu grafické dílny Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč ve spolupráci s Muzeem Třebíč. Žáci grafických oborů s učiteli v odborném výcviku vyfotili a grafickými technikami zpracovali zákoutí města i památky UNESCO. Vyzkoušeli si prakticky zpracování fotografie, výrobu tiskových forem pro různé tiskové techniky a tisk. Originální výtisky se použily na domluvenou výstavu v muzeu, a protože byly velmi povedené, vznikl nápad vyrobit z nich kalendář, který si pak v rámci výstavy mohli návštěvníci zakoupit společně s plátěnou taškou – produktem sítotisku (úvodní strana kalendáře). Výstava probíhala od listopadu do ledna, součástí byly i vytvořené infomační tabule o použitých tiskových technikách s fotodokumentací ze samotné tvorby. Pak byla výstava přesunuta do prostor školy.

Kalendář vznikl jako součást výukového projektu grafické dílny Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč ve spolupráci s Muzeem Třebíč. Žáci grafických oborů s učiteli v odborném výcviku vyfotili a grafickými technikami zpracovali zákoutí města i památky UNESCO. Vyzkoušeli si prakticky zpracování fotografie, výrobu tiskových forem pro různé tiskové techniky a tisk. Originální výtisky se použily na domluvenou výstavu v muzeu, a protože byly velmi povedené, vznikl nápad vyrobit z nich kalendář, který si pak v rámci výstavy mohli návštěvníci zakoupit společně s plátěnou taškou – produktem sítotisku (úvodní strana kalendáře). Výstava probíhala od listopadu do ledna, součástí byly i vytvořené infomační tabule o použitých tiskových technikách s fotodokumentací ze samotné tvorby. Pak byla výstava přesunuta do prostor školy.


Kalendář 2024 s citáty Jana Bosca

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Salesiánské středisko mládeže - SVČ, o.p.s.

Grafik: Kateřina Jelínková

Fotograf: archív Salesiánského střediska mládeže - SVČ, o.p.s.

Tiskárna: Art D – Grafický atelier Černý s. r. o.

Technologie: digitální tisk

Popis:

Stolní kalendář na rok 2024 Salesiánského střediska mládeže v Praze-Kobylisích byl určený jako dárek pro naše dárce a podporující instituce. Obsahuje fotografie, které zachycují naši činnost, a je doplněný citáty Jana Bosca, italského kněze a zakladatele salesiánů (řeholní řád v rámci ŘK církve), které jsou nadčasové a mohou oslovit i širší veřejnost. Koncept oddělených motivů od kalendária umožňuje každému nastavit si vlastní preference obrázku/citátu na libovolně dlouhou dobu. Použité fotografie nejsou profesionální, ale věříme, že zachycují život a ducha naší služby, která chce podle salesiánského principu působit zejména preventivně a nabízí dětem a mladým lidem smysluplné, přátelské a podporující prostředí pro trávení volného času. Více o naší činnosti na www.strediskokobylisy.cz

Stolní kalendář na rok 2024 Salesiánského střediska mládeže v Praze-Kobylisích byl určený jako dárek pro naše dárce a podporující instituce. Obsahuje fotografie, které zachycují naši činnost, a je doplněný citáty Jana Bosca, italského kněze a zakladatele salesiánů (řeholní řád v rámci ŘK církve), které jsou nadčasové a mohou oslovit i širší veřejnost. Koncept oddělených motivů od kalendária umožňuje každému nastavit si vlastní preference obrázku/citátu na libovolně dlouhou dobu. Použité fotografie nejsou profesionální, ale věříme, že zachycují život a ducha naší služby, která chce podle salesiánského principu působit zejména preventivně a nabízí dětem a mladým lidem smysluplné, přátelské a podporující prostředí pro trávení volného času. Více o naší činnosti na www.strediskokobylisy.cz


Projekt Vázy 2024

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Robert Zauer

Grafik: Robert Zauer

Fotograf: Robert Zauer

Tiskárna: PWprint s.r.o.

Technologie: Digitální tisk

Popis:

Jmenuji se Robert Zauer a jsem teplický fotograf. V kalendáři vám představuji svůj dlouhodobý projekt Vázy. Jde o volnou tvorbu, jejímž záměrem je ukázat krásu výtvorů českých sklářů převážně z dob minulých. Sbírám třeba i zdánlivě obyčejné vázy a vázičky z lisovaného a hutního skla a dávám jim nový život prostřednictvím fotografií. Cílem je vznik putovní výstavy obrazů a samotných váz, kde se divák dozví něco o českém skle, jeho historii a úžasné rozmanitosti tvarů a forem. Mým vyšším cílem je, aby lidé začali oprašovat sklo ze sklepů a půd, nacházet v něm znovu zalíbení a zkrášlovat si jím své interiéry. Jsou to totiž povětšinou výtvory věhlasných designérů známých i daleko za hranicemi naší vlasti. Kalendář má rozměry 320x460 mm, 18 listů a je sestavený tak, že se postupně odvíjejí jednotlivé měsíce a ubývá kalendárium daného ročního období, až dojdete na mezilist onoho období. Na zadních stranách listů jsou produktové fotografie použitého skla s popiskem původu. Všechny vnitřní listy jsou tištěny tak, aby se obrazy daly vyříznout a zarámovat.

Jmenuji se Robert Zauer a jsem teplický fotograf. V kalendáři vám představuji svůj dlouhodobý projekt Vázy. Jde o volnou tvorbu, jejímž záměrem je ukázat krásu výtvorů českých sklářů převážně z dob minulých. Sbírám třeba i zdánlivě obyčejné vázy a vázičky z lisovaného a hutního skla a dávám jim nový život prostřednictvím fotografií. Cílem je vznik putovní výstavy obrazů a samotných váz, kde se divák dozví něco o českém skle, jeho historii a úžasné rozmanitosti tvarů a forem. Mým vyšším cílem je, aby lidé začali oprašovat sklo ze sklepů a půd, nacházet v něm znovu zalíbení a zkrášlovat si jím své interiéry. Jsou to totiž povětšinou výtvory věhlasných designérů známých i daleko za hranicemi naší vlasti. Kalendář má rozměry 320x460 mm, 18 listů a je sestavený tak, že se postupně odvíjejí jednotlivé měsíce a ubývá kalendárium daného ročního období, až dojdete na mezilist onoho období. Na zadních stranách listů jsou produktové fotografie použitého skla s popiskem původu. Všechny vnitřní listy jsou tištěny tak, aby se obrazy daly vyříznout a zarámovat.


Lukoveček 2024

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Obec Lukoveček

Spoluautor:
Vilém Horáček, Ing.
Libor Reich
Jaromír Chudárek

Grafik: Zuzana Zuberová

Fotograf: Ivana Krajčová

Tiskárna: KODIAK print s.r.o.

Popis:

Jsme obec s 470 obyvateli. To je tak akorát na to, abychom se všichni znali osobně a vnímali svou obec jako společný domov. Katastr naší obce je rozlehlý a skýtá díky své poloze v Hostýnský vrších překvapivá skrytá místa a výhledy. Nejen to, z divoké skládky v obci z pouhé občanské obětavosti vznikla kolem koryta místního potoka nádherná oáza v podobě arboreta, kam nyní jezdí lidé z okolí, aby si zde pořídili výstavní rodinné fotografie. Ne vždy ty krásy ve všední každodennosti vnímáme a známe. Proto jsme v obci oslovili naše fotografy amatéry, aby naše kouzelná zákoutí v proměnách roku zachytili pro své sousedy. Kalendář totiž na závěr roku do každé domácnosti roznášejí osobně zastupitelé, aby občanům popřáli a stiskli jim srdečně ruku. Jsou zde uvedeny veškeré potřebné údaje, které občan potřebuje od svozu odpadů až po akce obce i četných spolků. Vydávání kalendáře má již letitou tradici a každý rok mění své téma a vždy se zde prolíná vztah každého občana ke své obci.

Jsme obec s 470 obyvateli. To je tak akorát na to, abychom se všichni znali osobně a vnímali svou obec jako společný domov. Katastr naší obce je rozlehlý a skýtá díky své poloze v Hostýnský vrších překvapivá skrytá místa a výhledy. Nejen to, z divoké skládky v obci z pouhé občanské obětavosti vznikla kolem koryta místního potoka nádherná oáza v podobě arboreta, kam nyní jezdí lidé z okolí, aby si zde pořídili výstavní rodinné fotografie. Ne vždy ty krásy ve všední každodennosti vnímáme a známe. Proto jsme v obci oslovili naše fotografy amatéry, aby naše kouzelná zákoutí v proměnách roku zachytili pro své sousedy. Kalendář totiž na závěr roku do každé domácnosti roznášejí osobně zastupitelé, aby občanům popřáli a stiskli jim srdečně ruku. Jsou zde uvedeny veškeré potřebné údaje, které občan potřebuje od svozu odpadů až po akce obce i četných spolků. Vydávání kalendáře má již letitou tradici a každý rok mění své téma a vždy se zde prolíná vztah každého občana ke své obci.


Stella

Kategorie: Nástěnný kalendář

Grafik: Matyáš Rudzan

Fotograf: Vítězslav Malina

Tiskárna: Tiskárna Iveta Sukupová & Ing. Karel Sukup

Technologie: Digitální tisk

Popis:

Kalendář slouží jako prezentace kolekce modelů Stella, zhotovené studenty oboru Móda, styling, média Střední školy Strážnice. Kolekce byla vytvořena na mezinárodní soutěž Oděv a textil Liberec, konkrétně do kategorie „Santiniho baroko v oděvu“. Hvězda je ústředním motivem nejen v půdorysech staveb Blažeje Santiniho, ale i této kolekce. Jeho jedinečná a inovativní tvorba zanechala nezapomenutelnou stopu v české architektonické krajině. Modely reprezentují spojení baroka a gotiky v Santiniho tvorbě. Šaty přestavují barokní božskost a doplňky gotickou geometrii. Grafik se snažil citlivě a s respektem přistoupit k fotografiím Vítězslava Maliny, dát jim maximální prostor a doplnit je umírněnou typografií respektující charakter celé kolekce (čistota, preciznost, vznešenost a ojedinělost) a její historické inspirace.

Kalendář slouží jako prezentace kolekce modelů Stella, zhotovené studenty oboru Móda, styling, média Střední školy Strážnice. Kolekce byla vytvořena na mezinárodní soutěž Oděv a textil Liberec, konkrétně do kategorie „Santiniho baroko v oděvu“. Hvězda je ústředním motivem nejen v půdorysech staveb Blažeje Santiniho, ale i této kolekce. Jeho jedinečná a inovativní tvorba zanechala nezapomenutelnou stopu v české architektonické krajině. Modely reprezentují spojení baroka a gotiky v Santiniho tvorbě. Šaty přestavují barokní božskost a doplňky gotickou geometrii. Grafik se snažil citlivě a s respektem přistoupit k fotografiím Vítězslava Maliny, dát jim maximální prostor a doplnit je umírněnou typografií respektující charakter celé kolekce (čistota, preciznost, vznešenost a ojedinělost) a její historické inspirace.


Kalendář 2024 - Významné osobnosti a události Veselska

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Město Veselí nad Lužnicí

Grafik: Jaroslav Čmucha

Tiskárna: Rudi, a.s.

Technologie: Xerox Iridesse

Popis:

V kalendáři významných osobností a událostí Veselska nalezneme osoby veselského regionu známé i skoro zapomenuté a připomínáme stěžejní historické události a výročí. V kalendáři jsou také uvedeny hlavní akce roku 2024.

V kalendáři významných osobností a událostí Veselska nalezneme osoby veselského regionu známé i skoro zapomenuté a připomínáme stěžejní historické události a výročí. V kalendáři jsou také uvedeny hlavní akce roku 2024.


60. výročí Ústavu fyziky atmosféry AVČR

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: ÚFA AVČR, v.v.i.

Spoluautor:
Petra Koucká Knížová, RNDr., PhD., fyzik, námět, koncept

Grafik: Tomáš Coufal

Fotograf: Hynek Glos

Tiskárna: Indigoprint s.r.o.

Technologie: Offset

Popis:

ÚFA slaví 60. výročí. Vznikla myšlenka kalendáře, kde místo svátečních dnů připomínáme významná výročí a průkopníky oboru. ÚFA se zabývá studiem zemské atmosféry, i za její hranicí slunečním větrem a planetárními atmosférami a podílí se na vývoji vědeckých přístrojů. Kalendář slouží jako reprezentativní dárek pro partnery (např. kosmická agentura - ESA) i jako předmět, který připoutá pozornost k vážnosti řešené problematiky např. klimatické změny. Cílem bylo představit krásu měřících přístrojů a připomenout, že na začátku většiny základního výzkumu stojí experiment. Velká část vědecké práce spočívá ve shromažďování dat a vytváření databází. Díky tomu je možné odhalit postupné a zprvu možná nenápadné změny. Za každou analyzovanou hodnotou je velký kus práce a každodenní vytrvalé pozorování.

ÚFA slaví 60. výročí. Vznikla myšlenka kalendáře, kde místo svátečních dnů připomínáme významná výročí a průkopníky oboru. ÚFA se zabývá studiem zemské atmosféry, i za její hranicí slunečním větrem a planetárními atmosférami a podílí se na vývoji vědeckých přístrojů. Kalendář slouží jako reprezentativní dárek pro partnery (např. kosmická agentura - ESA) i jako předmět, který připoutá pozornost k vážnosti řešené problematiky např. klimatické změny. Cílem bylo představit krásu měřících přístrojů a připomenout, že na začátku většiny základního výzkumu stojí experiment. Velká část vědecké práce spočívá ve shromažďování dat a vytváření databází. Díky tomu je možné odhalit postupné a zprvu možná nenápadné změny. Za každou analyzovanou hodnotou je velký kus práce a každodenní vytrvalé pozorování.


120 let hodonínské radnice

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: město Hodonín

Spoluautor: Mgr. Galina RUCKÁ, Mgr. Hana SÝKOROVÁ (autorky textů)

Grafik: Hana RAKUSOVÁ

Fotograf: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o., Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Hodonín

Tiskárna: Quatro print a. s., Brno

Popis:

Ústředním tématem je budova hodonínská radnice a významné události s ní spojené. V roce 2024 totiž uplyne 120 let od otevření nové radnice a také 100 let od návštěvy T. G. Masaryka v Hodoníně ve funkci prezidenta. Na čtrnácti stranách jsou představeny kromě budovy radnice i další zajímavosti z historie radnice, včetně prezidentských návštěv, trhů a dalších akcí konaných na náměstí. Na přípravě kalendáře se podílely autorky textů Mgr. Galina Rucká ze Státního okresního archivu Hodonín a Mgr. Hana Sýkorová z Masarykova muzea v Hodoníně. Konečnou podobu kalendáři vtiskla grafička Hana Rakusová.

Ústředním tématem je budova hodonínská radnice a významné události s ní spojené. V roce 2024 totiž uplyne 120 let od otevření nové radnice a také 100 let od návštěvy T. G. Masaryka v Hodoníně ve funkci prezidenta. Na čtrnácti stranách jsou představeny kromě budovy radnice i další zajímavosti z historie radnice, včetně prezidentských návštěv, trhů a dalších akcí konaných na náměstí. Na přípravě kalendáře se podílely autorky textů Mgr. Galina Rucká ze Státního okresního archivu Hodonín a Mgr. Hana Sýkorová z Masarykova muzea v Hodoníně. Konečnou podobu kalendáři vtiskla grafička Hana Rakusová.


mi jsme my

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Metrostav Infrastructure a.s.

Spoluautor:
Michal Jurman, MgA., vedoucí oddělení komunikace

Grafik: Tomáš Brechler, McShakespeare.

Fotograf: Alžběta Jungrová

Tiskárna: Integraf, s.r.o., Náchod

Technologie: Kalendář je vyroben ve formátu 700x570mm na šířku, s rozsahem 13 různých listů v barevnosti 4/0CMYK+1/0lakLesk, materiálem 250g křída 2U silk (v příloze TL materiálu), s podkladovým kartonem v gramáži 450gGD2 Ultraboard. Na zpracování byl použit UV parciá

Popis:

Název tohoto kalendáře "mi jsme my" přesně vystihuje myšlenku, kterou se tým “mi” (používaná zkratka/brand Metrostav Infrastructure a.s.) snaží jeho prostřednictvím sdělit. MI totiž není jenom práce, MI je společenství lidí, kteří tvoří firmu a věří v hodnoty, které tato firma reprezentuje. Každý zaměstnanec je důležitou součástí tohoto společenství, a toto sdělení se promítá i do nového kalendáře, který pro nás v černobílém provedení nafotila známá fotografka Alžběta Jungrová. Jednotliví zaměstnanci, které můžete v kalendáři vidět, byli vybráni napříč všemi regiony a reprezentují profese, které se účastní přímo na stavbách i ty, které se věnují úkolům v oblastech ekonomiky, účetnictví, personalistiky, přípravy staveb, právního servisu, řízení firmy a dalších, které přispívají k celkovému úspěchu firmy. Každá fotografie tak v sobě nese jedinečný a neopakovatelný příběh. Kalendář “mi jsme my” není jenom klasickým pracovním kalendářem, je vyjádřením identity, hodnot a kultury společnosti MI a nabízí mj. i bližší pohled na filozofii, která stojí za našimi stavbami. Jeho název „mi jsme my“ je navíc od ledna 2024 jako nový claim/hashtag součástí komunikace celé firmy.

Název tohoto kalendáře "mi jsme my" přesně vystihuje myšlenku, kterou se tým “mi” (používaná zkratka/brand Metrostav Infrastructure a.s.) snaží jeho prostřednictvím sdělit. MI totiž není jenom práce, MI je společenství lidí, kteří tvoří firmu a věří v hodnoty, které tato firma reprezentuje. Každý zaměstnanec je důležitou součástí tohoto společenství, a toto sdělení se promítá i do nového kalendáře, který pro nás v černobílém provedení nafotila známá fotografka Alžběta Jungrová. Jednotliví zaměstnanci, které můžete v kalendáři vidět, byli vybráni napříč všemi regiony a reprezentují profese, které se účastní přímo na stavbách i ty, které se věnují úkolům v oblastech ekonomiky, účetnictví, personalistiky, přípravy staveb, právního servisu, řízení firmy a dalších, které přispívají k celkovému úspěchu firmy. Každá fotografie tak v sobě nese jedinečný a neopakovatelný příběh. Kalendář “mi jsme my” není jenom klasickým pracovním kalendářem, je vyjádřením identity, hodnot a kultury společnosti MI a nabízí mj. i bližší pohled na filozofii, která stojí za našimi stavbami. Jeho název „mi jsme my“ je navíc od ledna 2024 jako nový claim/hashtag součástí komunikace celé firmy.


Hradec nad Moravicí očima dětí

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: město Hradec nad Moravicí

Grafik: Martin Černý

Tiskárna: RETIS s.r.o.

Technologie: ofset

Popis:

Kalendář „Hradec nad Moravicí očima dětí“ vznikl ve spolupráci s hradeckými základními školami, Základní uměleckou školou a Správou státního zámku Hradec nad Moravicí. Je výstupem z dětské výtvarné soutěže na téma „Stavby a dominanty města“, což byla pro dětské výtvarníky zajímavá, ale vcelku náročná výzva. Kalendář obsahuje dvacet sedm děl malých mistrů, kteří nejčastěji volili zpracování kombinovanou technikou. Věříme, že při tvorbě kalendáře načerpali mladí výtvarníci motivaci k dalším kreativním činnostem a smysluplným volnočasovým aktivitám. A kdo ví, třeba právě jeden malý obrázek bude tím prvním krokem ke skutečnému světu umění. Kalendář vydalo město Hradec nad Moravicí a jsme rádi, že můžeme krásy našeho města prezentovat právě tvorbou žáků našich škol.

Kalendář „Hradec nad Moravicí očima dětí“ vznikl ve spolupráci s hradeckými základními školami, Základní uměleckou školou a Správou státního zámku Hradec nad Moravicí. Je výstupem z dětské výtvarné soutěže na téma „Stavby a dominanty města“, což byla pro dětské výtvarníky zajímavá, ale vcelku náročná výzva. Kalendář obsahuje dvacet sedm děl malých mistrů, kteří nejčastěji volili zpracování kombinovanou technikou. Věříme, že při tvorbě kalendáře načerpali mladí výtvarníci motivaci k dalším kreativním činnostem a smysluplným volnočasovým aktivitám. A kdo ví, třeba právě jeden malý obrázek bude tím prvním krokem ke skutečnému světu umění. Kalendář vydalo město Hradec nad Moravicí a jsme rádi, že můžeme krásy našeho města prezentovat právě tvorbou žáků našich škol.


Lukostřelci

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Dukase, s.r.o.

Grafik: Pavel Zaoral

Fotograf: lukostřelci

Tiskárna: Dukase, s.r.o.

Popis:

Kalendář byl vytvořen k získání financí na výjezd na mistrovství světa v terénní lukostřelbě do Kanady v září 2024 pro naše mladé, nadějné lukostřelce.

Kalendář byl vytvořen k získání financí na výjezd na mistrovství světa v terénní lukostřelbě do Kanady v září 2024 pro naše mladé, nadějné lukostřelce.


2024

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: FZÚ AV ČR

Grafik: Filip Blažek, Desingiq

Fotograf: René Volfík

Tiskárna: Tiskárny B.N.B. spol. s. r. o.

Technologie: Ofset

Popis:

Kalendář Fyzikálního ústavu pro rok 2024 kombinuje snímky přírody z iPhonu Reného Volfíka s citáty slavných vědců a osobností. Rozměr kalendáře je 345 × 460 mm, vytištěn je na matnou křídu s matným strojovým lakem. Texty jsou vysázeny písmy Warbler Display a Warbler Text z písmolijny Davida Jonathana Rosse. Aby byla reprodukce snímků co nejlepší, jsou fotografie reprodukovány duplexem černé a přímé barvy Pantone Cool Gray 5 C. Melancholické černobílé fragmenty krajiny zdánlivě kontrastují se světem fyziky, avšak ve spojení s citáty překvapivě s fyzikou souzní. Zajímavostí jistě je, že všechny fotografie jsou pořízeny mobilním telefonem, a dávají tedy znát, že sofistikované nástroje jak ve fyzice, tak i v umění jsou pouze prostředkem k dosažení vyšší kvality. Nicméně oba světy jsou otevřeny právě těm, kteří je s dostatečnou mírou vášně dokážou vnímat.

Kalendář Fyzikálního ústavu pro rok 2024 kombinuje snímky přírody z iPhonu Reného Volfíka s citáty slavných vědců a osobností. Rozměr kalendáře je 345 × 460 mm, vytištěn je na matnou křídu s matným strojovým lakem. Texty jsou vysázeny písmy Warbler Display a Warbler Text z písmolijny Davida Jonathana Rosse. Aby byla reprodukce snímků co nejlepší, jsou fotografie reprodukovány duplexem černé a přímé barvy Pantone Cool Gray 5 C. Melancholické černobílé fragmenty krajiny zdánlivě kontrastují se světem fyziky, avšak ve spojení s citáty překvapivě s fyzikou souzní. Zajímavostí jistě je, že všechny fotografie jsou pořízeny mobilním telefonem, a dávají tedy znát, že sofistikované nástroje jak ve fyzice, tak i v umění jsou pouze prostředkem k dosažení vyšší kvality. Nicméně oba světy jsou otevřeny právě těm, kteří je s dostatečnou mírou vášně dokážou vnímat.


Ostravice 2024

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Tiskárna Kleinwachter

Grafik: Tiskárna Kleinwachter

Fotograf: Jan Pytel

Tiskárna: Tiskárna Kleinwachter

Technologie: ofsetový tisk

Popis:

Krásy obce Ostravice na fotkách pohlednicového formátu. Pro letošní rok jsme sáhli po inovaci a požádali o spolupráci občany a návštěvníky obce o jejich vlastní fotografie. Vítěznou fotku je vidět v měsíci listopadu :-).

Krásy obce Ostravice na fotkách pohlednicového formátu. Pro letošní rok jsme sáhli po inovaci a požádali o spolupráci občany a návštěvníky obce o jejich vlastní fotografie. Vítěznou fotku je vidět v měsíci listopadu :-).


Třetí hodina ranní

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: VOŠON Praha

Spoluautor:
Česlav Jaroš akad. mal.

Grafik: Jiří Jaroš

Fotograf: archiv školy

Tiskárna: Kolín

Technologie: ofset

Popis:

Téma módní přehlídky studentů VOŠON Praha 7

Téma módní přehlídky studentů VOŠON Praha 7


Návraty ke kořenům

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Domovinka - sociální služby, o.p.s.

Grafik: David Nováček

Fotograf: Kateřina Misíková

Tiskárna: Městské knihy s.r.o.

Technologie: Ofsetová tisková technologie.

Popis:

Už šestým rokem děláme radost seniorům v podobě krásných výletů, nádherných zážitků, smíchu, setkávání se s vrstevníky a hlavně s fotografem. Užívají si tu chvilku slávy, kdy na ně svítí světla reflektorů. Šestá řada charitativních kalendářů má název Návraty ke kořenům, protože bylinky vždy patřily k životu. Pomáhají nám i dnes a nejvíce to vědí právě senioři, kteří si sílu bylinek pamatují od svého dětství a dokážou nám, mladším ročníkům, krásně vyprávět. A to nejen o bylinkách, ale o životě celkově. A o to nám, v Domovince, jde. Stáří si totiž zaslouží stejnou pozornost, jako mládí. Stáří je moudré a klidné, na rozdíl od nezkušeného a divokého mládí. Propojování generací máme jako prioritu a proto z fotografií z našich kalendářů děláme i putovní výstavu, která cestuje po plzeňské kraji.

Už šestým rokem děláme radost seniorům v podobě krásných výletů, nádherných zážitků, smíchu, setkávání se s vrstevníky a hlavně s fotografem. Užívají si tu chvilku slávy, kdy na ně svítí světla reflektorů. Šestá řada charitativních kalendářů má název Návraty ke kořenům, protože bylinky vždy patřily k životu. Pomáhají nám i dnes a nejvíce to vědí právě senioři, kteří si sílu bylinek pamatují od svého dětství a dokážou nám, mladším ročníkům, krásně vyprávět. A to nejen o bylinkách, ale o životě celkově. A o to nám, v Domovince, jde. Stáří si totiž zaslouží stejnou pozornost, jako mládí. Stáří je moudré a klidné, na rozdíl od nezkušeného a divokého mládí. Propojování generací máme jako prioritu a proto z fotografií z našich kalendářů děláme i putovní výstavu, která cestuje po plzeňské kraji.


Praha 8 "Tady a teď"

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Městská část Praha 8

Spoluautor:
Vladimír Slabý, vedoucí odboru kultury ÚMČ Praha 8
Martin Šalek, tiskový mluvčí MČ Praha 8

Grafik: Roman Kliský

Fotograf: občané MČ Praha 8 (snímky ze soutěže Praha 8 ve dne v noci)

Tiskárna: Jiprint

Technologie: Ofset

Popis:

Městská část Praha 8 vydává tradičně stolní kalendář tematicky zaměřený na zajímavá místa Prahy 8. Letos se městská část Praha 8 rozhodla kalendář pro rok 2024 obohatit o tzv. rozšířenou realitu a v rámci kalendáře uživatelům nabízí hned několik funkcí (možností) najednou: kalendárium, pohlednice, rozšířenou realitu, vzdělání. Kalendář městské části Praha 8 s názvem „Tady a teď“ má dvě samostatné části: fotografickou a kalendárium. Obrazová část je tvořena fotografiemi od občanů, které porota ocenila v rámci fotosoutěže „Praha 8 ve dne n noci“ publikované v časopisu Osmička. Fotografie lze z kalendáře odtrhnout v perforované části a poté mohou posloužit jako pohlednice. Po naskenování QR kódu na zadní straně pohlednice se v 30sekundovém videu zobrazí rozšířená realita místa na fotografii. Část kalendárium je týdenní a jednotlivé stránky lze též odtrhnout, mohou pak posloužit jako seznam úkolů či připomínek na jednotlivé dny, který můžete pohodlně nosit s sebou. V kalendáriu jsou uvedeny nejen významné dny ČR, ale z důvody zvyšování loajality a znalosti místa (městské části), též významné dny z historie městské části Praha 8. Celý kalendář se skládá ze 13 fotografických stran (vč. 13 videí) a 54 stran týdenního kalendária (vč. 2 týdnů v roce 2025)…..Kalendář je kroužková vazba, strany jsou z tvrdšího lesklého papíru a podstavec kalendáře z tvrdého papíru. Podstavec obsahuje logotyp městské části Praha 8, název kalendáře Tady a teď, a také webové stránky – www.praha8.cz.

Městská část Praha 8 vydává tradičně stolní kalendář tematicky zaměřený na zajímavá místa Prahy 8. Letos se městská část Praha 8 rozhodla kalendář pro rok 2024 obohatit o tzv. rozšířenou realitu a v rámci kalendáře uživatelům nabízí hned několik funkcí (možností) najednou: kalendárium, pohlednice, rozšířenou realitu, vzdělání. Kalendář městské části Praha 8 s názvem „Tady a teď“ má dvě samostatné části: fotografickou a kalendárium. Obrazová část je tvořena fotografiemi od občanů, které porota ocenila v rámci fotosoutěže „Praha 8 ve dne n noci“ publikované v časopisu Osmička. Fotografie lze z kalendáře odtrhnout v perforované části a poté mohou posloužit jako pohlednice. Po naskenování QR kódu na zadní straně pohlednice se v 30sekundovém videu zobrazí rozšířená realita místa na fotografii. Část kalendárium je týdenní a jednotlivé stránky lze též odtrhnout, mohou pak posloužit jako seznam úkolů či připomínek na jednotlivé dny, který můžete pohodlně nosit s sebou. V kalendáriu jsou uvedeny nejen významné dny ČR, ale z důvody zvyšování loajality a znalosti místa (městské části), též významné dny z historie městské části Praha 8. Celý kalendář se skládá ze 13 fotografických stran (vč. 13 videí) a 54 stran týdenního kalendária (vč. 2 týdnů v roce 2025)…..Kalendář je kroužková vazba, strany jsou z tvrdšího lesklého papíru a podstavec kalendáře z tvrdého papíru. Podstavec obsahuje logotyp městské části Praha 8, název kalendáře Tady a teď, a také webové stránky – www.praha8.cz.


Mokré - příroda kolem

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Obec Mokré

Grafik: Ing. Eva Morčinková

Fotograf: Dagmar Honsnejmanová

Tiskárna: Morčinko – Tiskárna Rege, Opočno

Technologie: digitální produkční tisk

Popis:

Obec Mokré se nachází v podhůří Orlických hor. Na jejím území se nacházejí rozsáhlé mokřiny, lužní les a další místa, která odkrývají obyčejnou krásu fauny a flóry místní krajiny, a vybízejí k procházkám nebo jen k příjemnému posezení v trávě. Snímky, které nafotila mokerská knihovnice a kronikářka Dagmar Honsnejmanová, přibližují opravdu jen malý zlomek zdejší nádherné přírody. Kalendář vznikl na přání místních seniorek.

Obec Mokré se nachází v podhůří Orlických hor. Na jejím území se nacházejí rozsáhlé mokřiny, lužní les a další místa, která odkrývají obyčejnou krásu fauny a flóry místní krajiny, a vybízejí k procházkám nebo jen k příjemnému posezení v trávě. Snímky, které nafotila mokerská knihovnice a kronikářka Dagmar Honsnejmanová, přibližují opravdu jen malý zlomek zdejší nádherné přírody. Kalendář vznikl na přání místních seniorek.


Alone in Berlin

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Albrechtova střední škola, Český Těšín, p. o.

Spoluautor:
Tereza Nová
Bára Morcinková
Zuzana Matoušů, Klára Orszuliková, Václav Domin, Eduard Hybler

Grafik: studenti oboru polygrafie, 3. ročník PG

Fotograf: Studenti oboru polygrafie, 3. ročník PG

Tiskárna: Ernst Litfass Schule, Cyklopstrasse 1-5, 13437 Berlin

Technologie: Digitální - fotoelektrografie

Popis:

Alone in Berlin — studentský kalendář zachycující podstatu samoty uprostřed města, kterým zmítaly dramatické události 20. století. Při procházce stránkami vhlédnete do ikonických berlínských zákoutí, která jsou dnes proměněná v poklidná místa pro odpočinek a vzdělávání. Koncept vychází ze spojení dvou snímků seřazených v juxtapozici vybraných míst Berlína s poklidnou prázdnotou proti stejnému snímku, kde jeden jedinec pokojně koexistuje s daným místem ve vlastní fizické multiexpozici, a poskytuje tak nový pohled na dynamický ducha Berlína. Kalendář je vytištěn na makulaturu a splňuje tak podstatu ekologického a udržitelného chování.

Alone in Berlin — studentský kalendář zachycující podstatu samoty uprostřed města, kterým zmítaly dramatické události 20. století. Při procházce stránkami vhlédnete do ikonických berlínských zákoutí, která jsou dnes proměněná v poklidná místa pro odpočinek a vzdělávání. Koncept vychází ze spojení dvou snímků seřazených v juxtapozici vybraných míst Berlína s poklidnou prázdnotou proti stejnému snímku, kde jeden jedinec pokojně koexistuje s daným místem ve vlastní fizické multiexpozici, a poskytuje tak nový pohled na dynamický ducha Berlína. Kalendář je vytištěn na makulaturu a splňuje tak podstatu ekologického a udržitelného chování.


Divadelní sezonní kalendář

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Spoluautor:
Jakub Kabeš

Grafik: Lucie Pucher

Fotograf: Radek Drbohlav

Tiskárna: Tiskárna Polygraf

Popis:

Při rozhodnutí o tvorbě kalendáře, který bude reprezentovat všechny soubory, padl návrh, že by měl kopírovat divadelní sezonu, nikoli kalendářní rok, který je zcela jiný, než rytmus života v umělecké instituci. Divadelní sezona 2023/2024 nese název ZROZENÍ a to bylo zadání, kterého jsme se drželi při přemýšlení o koncepci celého díla. Záměrem bylo postihnout „zrození“ postavy. Prostředkem bylo nafotit umělce Divadla F. X. Šaldy v jejich civilní podobě, kdy jsou sami sebou a vzápětí po proměně v postavu, kterou hrají, tančí nebo zpívají. Soustředili jsme se na tvář, abychom zachovali co nejvíc emocí a kostýmem či celou postavou neodváděli pozornost. Máme krásné a výrazné umělecké osobnosti, kteří se nám převtělují do vizuálně zajímavých postav. Ty jsme nechali nafotit fotografem Radkem Drbohlavem, se kterým spolupracujeme a víme, že umí fotce vdechnout život a zachovat emoce a výraz tváře.

Při rozhodnutí o tvorbě kalendáře, který bude reprezentovat všechny soubory, padl návrh, že by měl kopírovat divadelní sezonu, nikoli kalendářní rok, který je zcela jiný, než rytmus života v umělecké instituci. Divadelní sezona 2023/2024 nese název ZROZENÍ a to bylo zadání, kterého jsme se drželi při přemýšlení o koncepci celého díla. Záměrem bylo postihnout „zrození“ postavy. Prostředkem bylo nafotit umělce Divadla F. X. Šaldy v jejich civilní podobě, kdy jsou sami sebou a vzápětí po proměně v postavu, kterou hrají, tančí nebo zpívají. Soustředili jsme se na tvář, abychom zachovali co nejvíc emocí a kostýmem či celou postavou neodváděli pozornost. Máme krásné a výrazné umělecké osobnosti, kteří se nám převtělují do vizuálně zajímavých postav. Ty jsme nechali nafotit fotografem Radkem Drbohlavem, se kterým spolupracujeme a víme, že umí fotce vdechnout život a zachovat emoce a výraz tváře.


visím / stojím 2024

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Nakladatelství grafické školy

Spoluautor:
Jan Beka

Grafik: Různí autoři, studenti a žáci Hellichovky (VOŠG a SPŠG)

Fotograf: Různí autoři, studenti a žáci Hellichovky (VOŠG a SPŠG)

Tiskárna: Tiskové středisko VOŠG a SPŠG

Technologie: elektrofotografie, digitální inkoustový tisk, UV LED tisk (čirý toner)

Popis:

Monumentální pojetí kalendáře v malém formátu. Dvoutýdenní kalendář s ukázkami prací studentů a žáků Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze – Hellichovky. Díky unikátní konstrukci si uživatel může zvolit variantu zavěšení na zeď či postavení na pracovní stůl.

Monumentální pojetí kalendáře v malém formátu. Dvoutýdenní kalendář s ukázkami prací studentů a žáků Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze – Hellichovky. Díky unikátní konstrukci si uživatel může zvolit variantu zavěšení na zeď či postavení na pracovní stůl.


Člověče, nezlob se...

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

Grafik: Anežka Jílková

Tiskárna: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

Technologie: Digitální tisk

Popis:

Kalendář koncipovaný jako notoricky známá desková hra, je originální a hravý způsob, jak si zkrátit dlouhý večer. Co jeden den, to jedno políčko. Kalendář je zamýšlený jako jedna dlouhá honba rokem 2024, obsahující dvanáct polí – každé představující jednotlivý měsíc, a jeden doplňkový list s pravidly, kostkou a figurkami k vystřižení. Listy je možno na konci roku vytrhnout a složit do jedné velké hrací plochy. Políčka jsou dále vyplněna přírodní ornamentální tapetou, lišící se každé roční období a dodávající celému kalendáři hravější a veselejší ráz, který mu přidává i jednoduché, ale milé motto celého kalendáře: „Člověče, nezlob se…“

Kalendář koncipovaný jako notoricky známá desková hra, je originální a hravý způsob, jak si zkrátit dlouhý večer. Co jeden den, to jedno políčko. Kalendář je zamýšlený jako jedna dlouhá honba rokem 2024, obsahující dvanáct polí – každé představující jednotlivý měsíc, a jeden doplňkový list s pravidly, kostkou a figurkami k vystřižení. Listy je možno na konci roku vytrhnout a složit do jedné velké hrací plochy. Políčka jsou dále vyplněna přírodní ornamentální tapetou, lišící se každé roční období a dodávající celému kalendáři hravější a veselejší ráz, který mu přidává i jednoduché, ale milé motto celého kalendáře: „Člověče, nezlob se…“


Obec Chyšky 2024

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Obec Chyšky

Spoluautor:
Stanislava Hejnová - starostka

Grafik: Marie Gubina

Fotograf: MVDr. Hana Fleischmannová

Tiskárna: Graphic Live


SPOLU

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: CEWE

Spoluautor:
CEWE
CEWE

Grafik: Aleš Havelka

Fotograf: Jakub Joachim

Tiskárna: CEWE

Technologie: CEWE

Popis:

Nový charitativní kalendář zobrazuje emotivní setkání pacientů s ALS a osobností   Spolek Alsa, organizace věnující se péči o pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), představuje jedinečný kalendář, jehož snímky zachycují vzácná setkání mezi pacienty a významnými osobnostmi. Fotografiemi, které vyzařují nádhernou atmosféru a lidskost, se může pyšnit díky spolupráci s fotografem Jakubem Joachimem. "Dlouho jsme v Alse uvažovali o tom, jak na fotku dostat osobnosti spolu s pacienty a zároveň zachovat jejich přirozenost. Jsme proto moc vděční fotografovi Jakubovi Joachimovi, který se našeho přání nezalekl. Sám přišel s nápady a možnostmi, jak vytvořit ty nejkrásnější fotografie, ze kterých čiší i přes těžkou a nevyléčitelnou diagnózu nádherná atmosféra," říká o focení kalendáře ředitelka spolku Alsa Mgr. Eva Bezuchová.

Nový charitativní kalendář zobrazuje emotivní setkání pacientů s ALS a osobností   Spolek Alsa, organizace věnující se péči o pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), představuje jedinečný kalendář, jehož snímky zachycují vzácná setkání mezi pacienty a významnými osobnostmi. Fotografiemi, které vyzařují nádhernou atmosféru a lidskost, se může pyšnit díky spolupráci s fotografem Jakubem Joachimem. "Dlouho jsme v Alse uvažovali o tom, jak na fotku dostat osobnosti spolu s pacienty a zároveň zachovat jejich přirozenost. Jsme proto moc vděční fotografovi Jakubovi Joachimovi, který se našeho přání nezalekl. Sám přišel s nápady a možnostmi, jak vytvořit ty nejkrásnější fotografie, ze kterých čiší i přes těžkou a nevyléčitelnou diagnózu nádherná atmosféra," říká o focení kalendáře ředitelka spolku Alsa Mgr. Eva Bezuchová.


Na naší škole se stále něco děje!

Kategorie: Nástěnný kalendář

Grafik: Natálie Šteyerová

Fotograf: různí autoři

Popis:

Koncept kalendáře vychází z aktivit pořádaných na naší škole. Snažíme se o pestrou výuku s mnoha příležitostmi, které mají rozvíjet žáky ve studovaných oborech, jež nabízíme. Fotografie pořizují v průběhu školního roku žáci a učitelé naší školy, dokumentují pořádané akce a shromažďují materiály pro prezentaci školy. Fotografie zachycují žáky a učitele při aktivitách v prostorách školy, ale i mimo ni. Kalendář nese název: Na naší škole se stále něco děje! Grafika kalendáře je zpracována jednoduše, tak aby podpořila vyniknutí snímků, které jsou uspořádány do dvojic, a v některých případech lépe zobrazují danou událost. Hlavním záměrem kalendáře je autenticky prezentovat aktivity na naší škole.

Koncept kalendáře vychází z aktivit pořádaných na naší škole. Snažíme se o pestrou výuku s mnoha příležitostmi, které mají rozvíjet žáky ve studovaných oborech, jež nabízíme. Fotografie pořizují v průběhu školního roku žáci a učitelé naší školy, dokumentují pořádané akce a shromažďují materiály pro prezentaci školy. Fotografie zachycují žáky a učitele při aktivitách v prostorách školy, ale i mimo ni. Kalendář nese název: Na naší škole se stále něco děje! Grafika kalendáře je zpracována jednoduše, tak aby podpořila vyniknutí snímků, které jsou uspořádány do dvojic, a v některých případech lépe zobrazují danou událost. Hlavním záměrem kalendáře je autenticky prezentovat aktivity na naší škole.


Vivienne W.

Kategorie: Nástěnný kalendář

Grafik: Karolína Hromadová

Fotograf: Vítězslav Malina

Tiskárna: Tiskárna Iveta Sukupová & Ing. Karel Sukup

Technologie: Digitální tisk

Popis:

Námětem kalendáře je prezentace módní kolekce, jejíž hlavním motivem je pocta Vivienne Westwood, neohrozitelné ikoně módy, která se zapsala do historie díky svému nekompromisnímu a provokativnímu přístupu. Tuto kolekci zhotovily studentky 3. ročníku oboru Móda, styling, média Střední školy Strážnice. Fotografie Vítězslava Maliny jsou doplněny živelnou typografií a staly se tak součástí výrazně autorsky pojaté dynamické kompozice (podtržené autorskou vazbou kalendáře), která svou zdánlivou nahodilostí reflektuje charakter celé kolekce. Ta reprezentuje především počátky tvorby Vivienne Westwood a kvalitním vypracováním odkazuje na její pečlivost a střihový perfekcionalismus. Přitom ale neztrácí na nedbalosti díky nezapraveným okrajům a rebelským střihovým řešením.

Námětem kalendáře je prezentace módní kolekce, jejíž hlavním motivem je pocta Vivienne Westwood, neohrozitelné ikoně módy, která se zapsala do historie díky svému nekompromisnímu a provokativnímu přístupu. Tuto kolekci zhotovily studentky 3. ročníku oboru Móda, styling, média Střední školy Strážnice. Fotografie Vítězslava Maliny jsou doplněny živelnou typografií a staly se tak součástí výrazně autorsky pojaté dynamické kompozice (podtržené autorskou vazbou kalendáře), která svou zdánlivou nahodilostí reflektuje charakter celé kolekce. Ta reprezentuje především počátky tvorby Vivienne Westwood a kvalitním vypracováním odkazuje na její pečlivost a střihový perfekcionalismus. Přitom ale neztrácí na nedbalosti díky nezapraveným okrajům a rebelským střihovým řešením.


Obec Horní Bradlo 2024

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Obec Horní Bradlo

Grafik: Ing. Luděk Cidlina

Fotograf: archiv soukromých sběratelů a obce

Tiskárna: ABC tiskárna Chotoviny

Popis:

V letošním kalendáři se vracíme do „starého“ Bradla a jeho okolí, tak jak je zachyceno na historických fotografiích a pohlednicích. Dobové snímky zobrazují krajinu kolem řeky Chrudimky a pohledy na obce z nejrůznějších míst. Z prvních písemných pramenů z roku 1329 je známé, že Bradlo náleželo nejprve klášteru ve Vilémově, pak panství ohebskému, lipeckému a nasavrckému. Po příchodu rodu Kustošů na Lipku nastává období jejího rozvoje. Původní tvrz přestavěli na zámek, nechali vystavět nový dvůr, pivovar, byly tam i lázně. S příchodem sklářské rodiny Rüklů do Bradla v roce 1865 se i zde život začal měnit. Byla práce v skelné huti i na statku, byly postaveny domy pro skláře a škola, také se rozvíjel kulturní život. Členové Sokola, hasičského sboru, ochotnického spolku se účastnili všech událostí v obci. Díky podnikavosti pan Františka Mareše, který postavil v Dolním Bradle roku 1930 první penzion a poskytoval hostům ubytování a stravu, se stalo Bradlo vyhledávaným místem pro letní dovolenou. Jeho příkladu následovali bratři Rüklové. Penziony pana Bukovského a pana Jablonského byly postaveny v následujících letech. V polovině třicátých let se tak stalo Bradlo oblíbeným místem pro rekreaci. Příroda, lesy, řeka, celé okolí Bradla byly ideální pro odpočinek a zotavení. Toto období zachycují hlavně pohlednice, které si majitelé penzionů a obchodů nechali zhotovit, nejen pro své hosty, ale i pro reklamu svého podnikání. Bohužel, některé z těchto staveb už neexistují nebo se neprovozují. Díky zachovaným historickým snímkům si je však můžeme prohlédnout i dnes. Děkujeme všem, kteří nám poskytli pohlednice, fotografie a pomohli tak vytvořit tento kalendář. Při jeho prohlížení můžete porovnávat dobové snímky se současným stavem, uvědomit si změny a ocenit práci našich předků.

V letošním kalendáři se vracíme do „starého“ Bradla a jeho okolí, tak jak je zachyceno na historických fotografiích a pohlednicích. Dobové snímky zobrazují krajinu kolem řeky Chrudimky a pohledy na obce z nejrůznějších míst. Z prvních písemných pramenů z roku 1329 je známé, že Bradlo náleželo nejprve klášteru ve Vilémově, pak panství ohebskému, lipeckému a nasavrckému. Po příchodu rodu Kustošů na Lipku nastává období jejího rozvoje. Původní tvrz přestavěli na zámek, nechali vystavět nový dvůr, pivovar, byly tam i lázně. S příchodem sklářské rodiny Rüklů do Bradla v roce 1865 se i zde život začal měnit. Byla práce v skelné huti i na statku, byly postaveny domy pro skláře a škola, také se rozvíjel kulturní život. Členové Sokola, hasičského sboru, ochotnického spolku se účastnili všech událostí v obci. Díky podnikavosti pan Františka Mareše, který postavil v Dolním Bradle roku 1930 první penzion a poskytoval hostům ubytování a stravu, se stalo Bradlo vyhledávaným místem pro letní dovolenou. Jeho příkladu následovali bratři Rüklové. Penziony pana Bukovského a pana Jablonského byly postaveny v následujících letech. V polovině třicátých let se tak stalo Bradlo oblíbeným místem pro rekreaci. Příroda, lesy, řeka, celé okolí Bradla byly ideální pro odpočinek a zotavení. Toto období zachycují hlavně pohlednice, které si majitelé penzionů a obchodů nechali zhotovit, nejen pro své hosty, ale i pro reklamu svého podnikání. Bohužel, některé z těchto staveb už neexistují nebo se neprovozují. Díky zachovaným historickým snímkům si je však můžeme prohlédnout i dnes. Děkujeme všem, kteří nám poskytli pohlednice, fotografie a pomohli tak vytvořit tento kalendář. Při jeho prohlížení můžete porovnávat dobové snímky se současným stavem, uvědomit si změny a ocenit práci našich předků.


Ptáci českých nebes

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: BcA. Jana Vránková

Grafik: BcA. Jana Vránková

Tiskárna: Nová Forma s.r.o.

Technologie: digitální tisk

Popis:

Námětem kalendáře jsou vybraní ptáčci, kteří se přirozeně vyskytují na území České republiky. V dnešní době technologií máme v každém telefonu svůj chytrý kalendář. Dle mého názoru nabývá estetičnost nástěnného kalendáře mnohem více na významu. Má zpříjemnit naše domácnosti a každý měsíc přinášet touhu pro otočení nové stránky. O to jsem se snažila i ve svém kalendáři. Každá ilustrace je barevně jedinečná stejně jako interpretovaný ptáček. Divákovi jsem chtěla přiblížit bohatou škálu barev pomocí pastelů na barevném papíře.

Námětem kalendáře jsou vybraní ptáčci, kteří se přirozeně vyskytují na území České republiky. V dnešní době technologií máme v každém telefonu svůj chytrý kalendář. Dle mého názoru nabývá estetičnost nástěnného kalendáře mnohem více na významu. Má zpříjemnit naše domácnosti a každý měsíc přinášet touhu pro otočení nové stránky. O to jsem se snažila i ve svém kalendáři. Každá ilustrace je barevně jedinečná stejně jako interpretovaný ptáček. Divákovi jsem chtěla přiblížit bohatou škálu barev pomocí pastelů na barevném papíře.


Kalendář Cesty domů 2024

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Cesta domů

Grafik: Ilustrace: Kateřina Coufalová/Grafik: Eliška Kudrnovská

Tiskárna: H.R.G. spol. s r.o.

Popis:

Rodinný kalendář s celostránkovými ilustracemi Kateřiny Coufalové na každý měsíc roku, na spodní straně je rodinné kalendárium s kolonkami pro jednotlivé členy rodiny. Vše na kvalitním papíře pro snadné zapisování termínů a poznámek.

Rodinný kalendář s celostránkovými ilustracemi Kateřiny Coufalové na každý měsíc roku, na spodní straně je rodinné kalendárium s kolonkami pro jednotlivé členy rodiny. Vše na kvalitním papíře pro snadné zapisování termínů a poznámek.


visím / stojím 2024

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Nakladatelství grafické školy

Spoluautor:
Jan Berka

Grafik: Různí autoři, studenti a žáci Hellichovky (VOŠG a SPŠG)

Fotograf: Různí autoři, studenti a žáci Hellichovky (VOŠG a SPŠG)

Tiskárna: Tiskové středisko VOŠG a SPŠG

Technologie: elektrofotografie, digitální inkoustový tisk, UV LED tisk (čirý toner)

Popis:

Monumentální pojetí kalendáře v malém formátu. Dvoutýdenní kalendář s ukázkami prací studentů a žáků Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze – Hellichovky. Díky unikátní konstrukci si uživatel může zvolit variantu zavěšení na zeď či postavení na pracovní stůl.

Monumentální pojetí kalendáře v malém formátu. Dvoutýdenní kalendář s ukázkami prací studentů a žáků Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze – Hellichovky. Díky unikátní konstrukci si uživatel může zvolit variantu zavěšení na zeď či postavení na pracovní stůl.


Vesmír

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: ANTALIS s.r.o.

Spoluautor:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Grafik: Elizabeth Bugyiová

Tiskárna: Z Studio

Technologie: ofsetový tisk

Popis:

Fakulta multimediálních komunikací má ve svém studijním programu mnoho krativních ateliéru, jedním z nich je ateliér Grafický design. Spolupráce mezi tímto ateliérem a firmou Antalis trvá již několik let. Pro vypracování návrhů na kalendář Antalis 2024 dostali studenti téma Vesmír. Vzniklo tak 10 různých návrhu, ze kterých byl jeden vybrán a následně zpracován. Díky této spolupráci mají studenti možnost vidět svou práci profesionálně zpracovanou a realizovanou. Vesmír je nekonecný a fascinujúci. Jeho tajuplnost pritahuje ludí už stárocia. Vieme o nom coraz viac, lebo naše technické možnosti stále napredujú. Preto som hned od zaciatku vedela, že aj mne poskytuje bohatý priestor na rozšírenie si vedomostí v danej oblasti, ale aj inšpiráciu pre spracovanie témy. Chcela som sa pozriet na vesmír z inej stany, ako na priestor plný tvarov a farieb. Hlavným motívom môjho výtvarného spracovania sú preto zobrazenia vesmírnych foriem, javov a procesov. Na titulnú stranu som sa rozhodla umiestnit obraz, ktorý znázornuje velký tresk, ako teóriu o vzniku vesmíru. Zaujali ma taktiež atraktívne javy, ktorých potenciál som sa snažila spracovat v grafike so zachovaním urcitej podobnosti so snímkami, ktoré poznáme na základe vesmírnych záberov. Dôraz som kládla na ich charakteristické crty, ktoré môžu byt pre každý jeden jav jedinecné, no to co ich spája je výtvarné stvárnenie a prevedenie. Na realizáciu som použila vektorovú grafiku, kde som vytvárala línie a tvary, ktoré vychádzajú z daných vesmírnych foriem. Vizuálne stvárnenie danej témy má preto abstraktný charakter. studentka Ateliéru grafický design Elizabeth Bugyiová

Fakulta multimediálních komunikací má ve svém studijním programu mnoho krativních ateliéru, jedním z nich je ateliér Grafický design. Spolupráce mezi tímto ateliérem a firmou Antalis trvá již několik let. Pro vypracování návrhů na kalendář Antalis 2024 dostali studenti téma Vesmír. Vzniklo tak 10 různých návrhu, ze kterých byl jeden vybrán a následně zpracován. Díky této spolupráci mají studenti možnost vidět svou práci profesionálně zpracovanou a realizovanou. Vesmír je nekonecný a fascinujúci. Jeho tajuplnost pritahuje ludí už stárocia. Vieme o nom coraz viac, lebo naše technické možnosti stále napredujú. Preto som hned od zaciatku vedela, že aj mne poskytuje bohatý priestor na rozšírenie si vedomostí v danej oblasti, ale aj inšpiráciu pre spracovanie témy. Chcela som sa pozriet na vesmír z inej stany, ako na priestor plný tvarov a farieb. Hlavným motívom môjho výtvarného spracovania sú preto zobrazenia vesmírnych foriem, javov a procesov. Na titulnú stranu som sa rozhodla umiestnit obraz, ktorý znázornuje velký tresk, ako teóriu o vzniku vesmíru. Zaujali ma taktiež atraktívne javy, ktorých potenciál som sa snažila spracovat v grafike so zachovaním urcitej podobnosti so snímkami, ktoré poznáme na základe vesmírnych záberov. Dôraz som kládla na ich charakteristické crty, ktoré môžu byt pre každý jeden jav jedinecné, no to co ich spája je výtvarné stvárnenie a prevedenie. Na realizáciu som použila vektorovú grafiku, kde som vytvárala línie a tvary, ktoré vychádzajú z daných vesmírnych foriem. Vizuálne stvárnenie danej témy má preto abstraktný charakter. studentka Ateliéru grafický design Elizabeth Bugyiová


TAKE AWAY

Kategorie: Nástěnný kalendář

Grafik: Nela Machulová

Tiskárna: Tiskárna Iveta Sukupová & Ing. Karel Sukup

Technologie: Digitální tisk

Popis:

Kalendář vytvořený z fotografií pololetních prací studentů 3. ročníku oboru Grafický design Střední školy Strážnice je skvělým příkladem praktické aplikace dovedností získaných během studia. Ukazuje rozdílné přístupy k řešení návrhu obalu na jídlo s sebou a prezentuje kreativitu a technickou zručnost studentů při práci s různým materiálem nebo nástroji. Při rozdílnosti jednotlivých návrhů a kompozičních řešení jejich fotografické dokumentace je pak typografie zvolena tak, aby tvořila jednotící prvek a poskytla dostatek prostoru pro vyznění produktových fotografií.

Kalendář vytvořený z fotografií pololetních prací studentů 3. ročníku oboru Grafický design Střední školy Strážnice je skvělým příkladem praktické aplikace dovedností získaných během studia. Ukazuje rozdílné přístupy k řešení návrhu obalu na jídlo s sebou a prezentuje kreativitu a technickou zručnost studentů při práci s různým materiálem nebo nástroji. Při rozdílnosti jednotlivých návrhů a kompozičních řešení jejich fotografické dokumentace je pak typografie zvolena tak, aby tvořila jednotící prvek a poskytla dostatek prostoru pro vyznění produktových fotografií.


Jan Žižka z Trocnova

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: město Tábor

Spoluautor:
Husitské muzeum v Táboře

Grafik: Výtvarník: přední česká ilustrátorka Renáta Fučíková Grafik: Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o. Praha

Tiskárna: Tiskárna Helbich, a.s.

Popis:

V roce 2024 si Město Tábor připomíná 600. výročí úmrtí husitského hejtmana a vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Osobnost Jana Žižky se proto stala námětem pro nástěnný kalendář, který originálním způsobem zpracovala přední česká ilustrátorka Renáta Fučíková. Soubor ilustrací ve výrazné červené barvě zachycuje drobné střípky a záblesky z celého života Jana Žižky od jeho dětství a mládí až po zralý věk šedesátníka, který se díky válečným zkušenostem a bystrému úsudku stal neporazitelným vojevůdcem. Na vydání kalendáře se spolupodílelo Husitské muzeum v Táboře. Grafickou úpravu kalendáře připravila společnost Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o. Praha. Tisk zajistila Tiskárna Helbich, a.s.

V roce 2024 si Město Tábor připomíná 600. výročí úmrtí husitského hejtmana a vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Osobnost Jana Žižky se proto stala námětem pro nástěnný kalendář, který originálním způsobem zpracovala přední česká ilustrátorka Renáta Fučíková. Soubor ilustrací ve výrazné červené barvě zachycuje drobné střípky a záblesky z celého života Jana Žižky od jeho dětství a mládí až po zralý věk šedesátníka, který se díky válečným zkušenostem a bystrému úsudku stal neporazitelným vojevůdcem. Na vydání kalendáře se spolupodílelo Husitské muzeum v Táboře. Grafickou úpravu kalendáře připravila společnost Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o. Praha. Tisk zajistila Tiskárna Helbich, a.s.


Baška-Místo mého srdce

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Obec Baška

Grafik: Grafik Tiskárny Kleinwachter holding s.r.o.

Fotograf: 5 místních fotografů

Tiskárna: Kleinwachter holding s.r.o.

Technologie: ofset

Popis:

Vítězové fotosoutěže nafotili místa, kam se rádi vracejí, které jim něco říká, které je okouzluje

Vítězové fotosoutěže nafotili místa, kam se rádi vracejí, které jim něco říká, které je okouzluje


Fantaskní kalendář

Kategorie: Nástěnný kalendář

Popis:

Kalendář sestavený z obrázků tvorů ze světa mé osobní tvorby

Kalendář sestavený z obrázků tvorů ze světa mé osobní tvorby


Charitativní nastěnný kalendář Hafanof

Kategorie: Nástěnný kalendář

Grafik: Niki Marková

Fotograf: Zuzana Kikušová

Popis:

Charitativní kalendář s tématem kytičkovaných čelenek, na podporu pejsků bez domova.

Charitativní kalendář s tématem kytičkovaných čelenek, na podporu pejsků bez domova.


Charitativní kalendář Aponedo

Kategorie: Nástěnný kalendář

Grafik: Aleš Buček

Fotograf: Aleš Buček

Tiskárna: Daniel s.r.o.

Popis:

Druhý charitativní kalendář tvořený nádhernými fotografiemi Aleše Bučka. Letošní série odhaluje pestrobarevný svět ukrytý pod hladinou Okinawských vod. Výtěžek z prodeje kalendáře v plné výši podpořil nedonošená miminka v porodnici u Apolináře. Letos dopomohl nákupu centrálního monitorovacího systému, díky němuž budou smět být na pokoji u maminek i ta dítka, která ještě potřebují stálý lékařský dozor.

Druhý charitativní kalendář tvořený nádhernými fotografiemi Aleše Bučka. Letošní série odhaluje pestrobarevný svět ukrytý pod hladinou Okinawských vod. Výtěžek z prodeje kalendáře v plné výši podpořil nedonošená miminka v porodnici u Apolináře. Letos dopomohl nákupu centrálního monitorovacího systému, díky němuž budou smět být na pokoji u maminek i ta dítka, která ještě potřebují stálý lékařský dozor.


Národní divadlo na plakátu

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Národní divadlo

Grafik: Návrh titulní strany a grafická úprava kalendáře: Petr Huml, Formata, v.o.s.

Fotograf: Zdeněk Sokol

Tiskárna: ASTRON Print, s.r.o.

Popis:

Národní divadlo každoročně vydává Nástěnný kalendář Národního divadla. Kalendář na rok 2024 navazuje po velkém úspěchu na kalendář předchozího roku, je tedy opět zaměřen na průřez vizuální prezentací divadla, jmenovitě na inscenační plakáty, které tvoří opravdu bohatou sbírku v Archivu ND. Tentokrát Kalendář Národního divadla mapuje díla od 60. let 20. století do současnosti. Na dvanácti listech najdete výtvarné výpovědi uznávaných výtvarníků, jako byl Jaroslav Sůra či Adolf Born, ale do hry také vstupuje nová generace fotografů. Plakát patří i dnes v době digitálních médií k hojně využívané formě prezentace, divadelní plakát navíc nese i dvojí výpovědní hodnotu – o výtvarníkovi, ale především o titulu, ke kterému byl vytvořen. Je velmi potěšující slyšet nejen pamětníky, ale i současnou generaci, která se k plakátům hlásí a živě si pamatuje jeho aktuálnost, kdy je tento propagační artefakt přivedl až do hlediště. Kalendář tvoří celek spolu s dalším počinem z oblíbené řady diářů Národního divadla, který je tvořen širší mozaikou ukázek. U každého plakátu jsou uvedeny základní informace o inscenaci, výtvarníkovi i jeho grafickém uchopení. Velká pozornost byla věnována nejen výběru artefaktů a jejich popisům, ale též odbornému nafotografování plakátových formátů a následné grafické úpravě.

Národní divadlo každoročně vydává Nástěnný kalendář Národního divadla. Kalendář na rok 2024 navazuje po velkém úspěchu na kalendář předchozího roku, je tedy opět zaměřen na průřez vizuální prezentací divadla, jmenovitě na inscenační plakáty, které tvoří opravdu bohatou sbírku v Archivu ND. Tentokrát Kalendář Národního divadla mapuje díla od 60. let 20. století do současnosti. Na dvanácti listech najdete výtvarné výpovědi uznávaných výtvarníků, jako byl Jaroslav Sůra či Adolf Born, ale do hry také vstupuje nová generace fotografů. Plakát patří i dnes v době digitálních médií k hojně využívané formě prezentace, divadelní plakát navíc nese i dvojí výpovědní hodnotu – o výtvarníkovi, ale především o titulu, ke kterému byl vytvořen. Je velmi potěšující slyšet nejen pamětníky, ale i současnou generaci, která se k plakátům hlásí a živě si pamatuje jeho aktuálnost, kdy je tento propagační artefakt přivedl až do hlediště. Kalendář tvoří celek spolu s dalším počinem z oblíbené řady diářů Národního divadla, který je tvořen širší mozaikou ukázek. U každého plakátu jsou uvedeny základní informace o inscenaci, výtvarníkovi i jeho grafickém uchopení. Velká pozornost byla věnována nejen výběru artefaktů a jejich popisům, ale též odbornému nafotografování plakátových formátů a následné grafické úpravě.


Jaroška 2024

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

Spoluautor:
Františka Kynčlová, studentka 3. ročníku gymnázia - ilustrace na obalu kalendáře
Kolektiv redakční rady gymnázia pod vedením Mgr. Martina Plevy

Grafik: Hana Havlíčková - vyučující výtvarné výchovy na gymnáziu (grafická úprava kalendáře)

Fotograf: Kolektiv autorů - studentů a pedagogů školy

Tiskárna: Centrum digitálního tisku s.r.o., Žerotínovo nábř. 134, 667 01 Židlochovice

Technologie: Digitální tisk

Popis:

Kalendář Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše v Brně. První ročník nového přístupu k tvorbě školního kalendáře - podporující spoluúčast studentů a posilující školní komunitu. Každá třída školy dostala k dispozici polovinu stránky kalendáře, kterou mohla svobodně vyplnit obrázky ze života třídy během roku. Na obálce kalendáře je ilustrace studentky 3. ročníku zachycující obě školní budovy a návrh muralu představujícího slavné studenty, absolventy i profesory tohoto gymnázia s dlouhou tradicí.

Kalendář Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše v Brně. První ročník nového přístupu k tvorbě školního kalendáře - podporující spoluúčast studentů a posilující školní komunitu. Každá třída školy dostala k dispozici polovinu stránky kalendáře, kterou mohla svobodně vyplnit obrázky ze života třídy během roku. Na obálce kalendáře je ilustrace studentky 3. ročníku zachycující obě školní budovy a návrh muralu představujícího slavné studenty, absolventy i profesory tohoto gymnázia s dlouhou tradicí.


Baletní kalendář

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Spoluautor:
Barbora Svobodová

Fotograf: Radek Drbohlav

Popis:

Balet Divadla F. X. Šaldy Liberec představuje nástěnný baletní kalendář 2024, který překvapí svým konceptem. Tanečníci se na fotografiích objevují v kontrastu s pohybem profesionálních sportovců Libereckého kraje. Baletní kalendář Divadla F. X. Šaldy pro rok 2024 propojuje dva zdánlivě odlišné světy v jeden společný, pohybem inspirující. Originální symbiózu sportovního a tanečního umění zachytil svým jedinečným pohledem žádaný liberecký fotograf Radek Drbohlav. Jeho fotografie jsou vždy nápadité a obohacující. Na fotografiích poukazuje na úsilí, disciplínu a preciznost pohybu, který je v těchto oborech klíčem k úspěchu.

Balet Divadla F. X. Šaldy Liberec představuje nástěnný baletní kalendář 2024, který překvapí svým konceptem. Tanečníci se na fotografiích objevují v kontrastu s pohybem profesionálních sportovců Libereckého kraje. Baletní kalendář Divadla F. X. Šaldy pro rok 2024 propojuje dva zdánlivě odlišné světy v jeden společný, pohybem inspirující. Originální symbiózu sportovního a tanečního umění zachytil svým jedinečným pohledem žádaný liberecký fotograf Radek Drbohlav. Jeho fotografie jsou vždy nápadité a obohacující. Na fotografiích poukazuje na úsilí, disciplínu a preciznost pohybu, který je v těchto oborech klíčem k úspěchu.


ŠKOLA MICHAEL 2024

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Michael Střední a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby

Grafik: MgA. et Mgr. Markéta Horáková

Fotograf: Studeeti SŠ a VOŠ Michael

Tiskárna: Ottova tiskárna s.r.o.

Technologie: ofsetový tisk

Popis:

Stolní kalendář školy Michael 2024 obsahuje práce studentů střední a vyšší odborné školy oborů Fotografie a nová média, Grafický design a design interiéru. Práce vznikaly během celého roku 2023. Tento kalendář je vydán k 30. výročí založení školy.

Stolní kalendář školy Michael 2024 obsahuje práce studentů střední a vyšší odborné školy oborů Fotografie a nová média, Grafický design a design interiéru. Práce vznikaly během celého roku 2023. Tento kalendář je vydán k 30. výročí založení školy.


MOTOGRAFIQUE – The power of legacy

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Tiskárna Grafico s.r.o.

Grafik: Grafické studio Kantors Creative Club

Fotograf: Petr Vaněk, David Kantor

Tiskárna: Tiskárna Grafico s.r.o.

Technologie: Ofsetový tisk - konvenční

Popis:

Zdálo se to nejprve jen jako sen. Sen o tom, jak se dostat k něčemu, k čemu se jen tak někdo nedostane. Rozhodně ne tak blízko. V automobilovém světě, a nejen v něm, je značka Bugatti symbolem naprostého technického vrcholu i luxusního životního stylu. V historii, především té sportovní, je znakem neporazitelnosti. Postupem času se ze značky stalo synonymum rychlosti, elegance, luxusu a jedinečnosti ve všech aspektech životního stylu. Dostat se k automobilu Bugatti bylo a je výsadou jen pro ty vyvolené. Naše cesta za největší sbírkou historických vozů Bugatti na světě je toho důkazem. Musée National de l’Automobile, Collection Schlumpf je automobilové muzeum nacházející se ve francouzském Mulhouse. Dostat povolení k několikadennímu focení vybraných vozů přímo v muzeu, navíc ke komerčním účelům, je velmi komplikované a rozhodně ne běžné. S muzeem jsme navázali úzkou spolupráci založenou na důvěře a našem závazku, že s jejich exponáty bude naloženo důstojně a nanejvýš kvalitně. K našim požadavkům přibyl ten, zda bychom mohli některé vozy vyvézt z jejich expozice na místo vyhraněné a připravené pro fotografování. Proto byla speciálně pro naše potřeby sestavena skupina dobrovolníků z místní asociace, kteří jako jediní mohli s těmito vzácnými kusy nesmírné hodnoty manipulovat. Naší hlavní myšlenkou bylo tyto unikátní vozy dostat opět do jejich původního světa tím nejlepším možným způsobem, a to ručně malovaným prostředím, do kterého by vozy přirozeně zapadly. Každý z nich má své místo nejen v historii automobilů, ale také v životním stylu své generace. Každý list vás tak přenese na jiné místo a čas, a vy se díky tomu můžete těmi nejkrásnějšími vozy Bugatti nechat unášet kamkoliv ve své fantazii po celý rok.

Zdálo se to nejprve jen jako sen. Sen o tom, jak se dostat k něčemu, k čemu se jen tak někdo nedostane. Rozhodně ne tak blízko. V automobilovém světě, a nejen v něm, je značka Bugatti symbolem naprostého technického vrcholu i luxusního životního stylu. V historii, především té sportovní, je znakem neporazitelnosti. Postupem času se ze značky stalo synonymum rychlosti, elegance, luxusu a jedinečnosti ve všech aspektech životního stylu. Dostat se k automobilu Bugatti bylo a je výsadou jen pro ty vyvolené. Naše cesta za největší sbírkou historických vozů Bugatti na světě je toho důkazem. Musée National de l’Automobile, Collection Schlumpf je automobilové muzeum nacházející se ve francouzském Mulhouse. Dostat povolení k několikadennímu focení vybraných vozů přímo v muzeu, navíc ke komerčním účelům, je velmi komplikované a rozhodně ne běžné. S muzeem jsme navázali úzkou spolupráci založenou na důvěře a našem závazku, že s jejich exponáty bude naloženo důstojně a nanejvýš kvalitně. K našim požadavkům přibyl ten, zda bychom mohli některé vozy vyvézt z jejich expozice na místo vyhraněné a připravené pro fotografování. Proto byla speciálně pro naše potřeby sestavena skupina dobrovolníků z místní asociace, kteří jako jediní mohli s těmito vzácnými kusy nesmírné hodnoty manipulovat. Naší hlavní myšlenkou bylo tyto unikátní vozy dostat opět do jejich původního světa tím nejlepším možným způsobem, a to ručně malovaným prostředím, do kterého by vozy přirozeně zapadly. Každý z nich má své místo nejen v historii automobilů, ale také v životním stylu své generace. Každý list vás tak přenese na jiné místo a čas, a vy se díky tomu můžete těmi nejkrásnějšími vozy Bugatti nechat unášet kamkoliv ve své fantazii po celý rok.


Nejkrásnějším šperkem na hrudi ženy jsou její ňadra-Roman Sejkot

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: FOMEI a. s.

Grafik: Leonardo spol. s r. o.

Fotograf: Roman Sejkot

Tiskárna: Studio Press s. r. o.

Technologie: ofsetový tisk, barvy Pantone, metalická šedá, matný disperzní lak, 2D + 3D parciální lak

Popis:

Kalendář s názvem „Nejkrásnějším šperkem na hrudi ženy jsou její ňadra… Roman Sejkot“ vznikl spontánně v triumvirátu radiodiagnostické divize firmy Fomei, tiskárny Leonardo a fotografa Romana Sejkota koncem léta 2023. Mamologická realita předem určila obsah i formu kalendáře. Třináct pečlivě vybraných klasických černobílých obrazů žen v perfektním grafickém a tiskovém provedení musí potěšit. Předem očekávané kladné vyznění díla je dáno místem jeho působnosti, lékařskými zařízeními, ordinacemi, čekárnami. Muž, pokud není lékař nebo doprovod ženy, se s kalendářem nesetká. Společné dílo je oslavou života, ženy a ňader, jak tomu napovídá i doprovodný text s názvem „Óda na ňadra aneb Cesta kolem světa z Věstonic až do Hradce Králové“. Velkoformátový s rokem nekončící kalendář, ručně signovaný a číslovaný, je od počátku koncipován jako soubor autorských fasimilií s téměř neviditelným firemním logem osvíceného investora.

Kalendář s názvem „Nejkrásnějším šperkem na hrudi ženy jsou její ňadra… Roman Sejkot“ vznikl spontánně v triumvirátu radiodiagnostické divize firmy Fomei, tiskárny Leonardo a fotografa Romana Sejkota koncem léta 2023. Mamologická realita předem určila obsah i formu kalendáře. Třináct pečlivě vybraných klasických černobílých obrazů žen v perfektním grafickém a tiskovém provedení musí potěšit. Předem očekávané kladné vyznění díla je dáno místem jeho působnosti, lékařskými zařízeními, ordinacemi, čekárnami. Muž, pokud není lékař nebo doprovod ženy, se s kalendářem nesetká. Společné dílo je oslavou života, ženy a ňader, jak tomu napovídá i doprovodný text s názvem „Óda na ňadra aneb Cesta kolem světa z Věstonic až do Hradce Králové“. Velkoformátový s rokem nekončící kalendář, ručně signovaný a číslovaný, je od počátku koncipován jako soubor autorských fasimilií s téměř neviditelným firemním logem osvíceného investora.


Kalendář společnosti FOMEI

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: FOMEI s.r.o.

Grafik: LEONARDO spol. s r. o.

Fotograf: fotobanka

Tiskárna: Studio Press s. r. o.

Technologie: Ofsetový tisk + disperzní lak, 2D + 3D parciální lak

Popis:

Kalendář slouží jako dárek pro klienty zadavatel z lékařského prostředí (ordinace lékařů, rentgenová pracoviště, nemocnice atd.). Zadaní zadavatele bylo vyhledat prokreslené, barevně pestré snímky, které zároveň kopírují roční dobu v kalendáři. Cílem zadavatele bylo vyzdobit lékařské prostředí kalendářem, který bude předávat pacientům pohledem do pro ně blízké krajiny pozitivní energii.

Kalendář slouží jako dárek pro klienty zadavatel z lékařského prostředí (ordinace lékařů, rentgenová pracoviště, nemocnice atd.). Zadaní zadavatele bylo vyhledat prokreslené, barevně pestré snímky, které zároveň kopírují roční dobu v kalendáři. Cílem zadavatele bylo vyzdobit lékařské prostředí kalendářem, který bude předávat pacientům pohledem do pro ně blízké krajiny pozitivní energii.


Zlín 2024 - očima studentů Univerzity třetího věku UTB ve Zlíně

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: statutární město Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Grafik: autoři obrazů - studenti Univerzity třetího věku, grafické zpracování - Daniela Banková, RODAD reklama

Fotograf: MgA. Zuzana Oharek Bahulová a posluchači UTB

Tiskárna: Daniela Banková, RODAD reklama

Technologie: ofsetový tisk

Popis:

Kalendář byl vydán v rámci spolupráce statutárního města Zlína a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která nabízí vzdělávání i seniorským studentům v rámci Univerzity třetího věku. Mimo jiné se tito studenti zapojují do seminářů a pracují v uměleckých ateliérech, a díky tomu vznikly obrazy, které můžete shlédnout v tomto stolním kalendáři. Společným tématem děl byl baťovský Zlín. Umělecké vedení zajišťovala MgA. Zuzany Oharek Bahulové, Ph.D. Kalendář udělal radost nejen studentům a jejich blízkým, ale také Zlíňanům a těm, kteří mají Zlín stále v srdci a rádi se sem vracejí.

Kalendář byl vydán v rámci spolupráce statutárního města Zlína a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která nabízí vzdělávání i seniorským studentům v rámci Univerzity třetího věku. Mimo jiné se tito studenti zapojují do seminářů a pracují v uměleckých ateliérech, a díky tomu vznikly obrazy, které můžete shlédnout v tomto stolním kalendáři. Společným tématem děl byl baťovský Zlín. Umělecké vedení zajišťovala MgA. Zuzany Oharek Bahulové, Ph.D. Kalendář udělal radost nejen studentům a jejich blízkým, ale také Zlíňanům a těm, kteří mají Zlín stále v srdci a rádi se sem vracejí.


Hlava

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Albrechtova střední škola, p. o.

Spoluautor:
Martin, Kuffa, Ing., učitel

Grafik: žáci druhého ročníku oboru Polygrafie pod vedením učitele Martina Kuffy

Fotograf: žáci druhého ročníku oboru Polygrafie

Tiskárna: školní Minolta Accurio Print C4065

Technologie: Suchá elektrofotografie - digitál

Popis:

Cílem kalendáře bylo přivést úplné nováčky k zájmu o fotografii a grafiku jako takovou. Nosným prvkem kalendáře se stal starý vyřazený květináč ve tvaru hlavy, který by jinak skončil na smetišti. Každý měsíc je koncipován jako vizuální ztvárnění věty, která obsahuje slovo hlava. Měsíce v kalendáři začínají netradičně zářím a končí srpnem, neboť kalendář je pro školní rok. Všechny fotografie i kompozice připravovaly a vymýšlely žákyně druhého ročníku, přičemž na jejich doladění a vzhled dohlížel mentor. Bonusem celého projektu byla vzájemná spolupráce mezi žákyněmi, takže ke slovu přišla i týmová práce i vzájemná kritika. Celý kroužek je na bázi dobrovolnosti a probíhá striktně až po ukončení výuky.

Cílem kalendáře bylo přivést úplné nováčky k zájmu o fotografii a grafiku jako takovou. Nosným prvkem kalendáře se stal starý vyřazený květináč ve tvaru hlavy, který by jinak skončil na smetišti. Každý měsíc je koncipován jako vizuální ztvárnění věty, která obsahuje slovo hlava. Měsíce v kalendáři začínají netradičně zářím a končí srpnem, neboť kalendář je pro školní rok. Všechny fotografie i kompozice připravovaly a vymýšlely žákyně druhého ročníku, přičemž na jejich doladění a vzhled dohlížel mentor. Bonusem celého projektu byla vzájemná spolupráce mezi žákyněmi, takže ke slovu přišla i týmová práce i vzájemná kritika. Celý kroužek je na bázi dobrovolnosti a probíhá striktně až po ukončení výuky.


Návraty ke kořenům

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Městské knihy s.r.o.

Grafik: David Nováček

Fotograf: Kateřina Misíková

Technologie: Ofsetová tisková technologie

Popis:

Už šestým rokem děláme radost seniorům v podobě krásných výletů, nádherných zážitků, smíchu, setkávání se s vrstevníky a hlavně s fotografem. Užívají si tu chvilku slávy, kdy na ně svítí světla reflektorů. Šestá řada charitativních kalendářů má název Návraty ke kořenům, protože bylinky vždy patřily k životu. Pomáhají nám i dnes a nejvíce to vědí právě senioři, kteří si sílu bylinek pamatují od svého dětství a dokážou nám, mladším ročníkům, krásně vyprávět. A to nejen o bylinkách, ale o životě celkově. A o to nám, v Domovince, jde. Stáří si totiž zaslouží stejnou pozornost, jako mládí. Stáří je moudré a klidné, na rozdíl od nezkušeného a divokého mládí. Propojování generací máme jako prioritu a proto z fotografií z našich kalendářů děláme i putovní výstavu, která cestuje po plzeňské kraji.

Už šestým rokem děláme radost seniorům v podobě krásných výletů, nádherných zážitků, smíchu, setkávání se s vrstevníky a hlavně s fotografem. Užívají si tu chvilku slávy, kdy na ně svítí světla reflektorů. Šestá řada charitativních kalendářů má název Návraty ke kořenům, protože bylinky vždy patřily k životu. Pomáhají nám i dnes a nejvíce to vědí právě senioři, kteří si sílu bylinek pamatují od svého dětství a dokážou nám, mladším ročníkům, krásně vyprávět. A to nejen o bylinkách, ale o životě celkově. A o to nám, v Domovince, jde. Stáří si totiž zaslouží stejnou pozornost, jako mládí. Stáří je moudré a klidné, na rozdíl od nezkušeného a divokého mládí. Propojování generací máme jako prioritu a proto z fotografií z našich kalendářů děláme i putovní výstavu, která cestuje po plzeňské kraji.


Šatník na celý rok

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

Grafik: Kristýna Konečná

Tiskárna: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

Technologie: Digitální tisk

Popis:

Každoroční střídání podnebí vyžaduje pestrou paletu šatníku. Kalendář obsahuje dvanáct typů svršků, které se liší dle podmínek v daném ročním období. Jednotlivé kusy oblečení jsou zdobené bohatým ornamentálním stylem inspirovaným kaleidoskopickým průhledem. Silně protiřečí současné vybledlosti a minimalismu módních trendů, které svět ochudily o rozmanité odstíny barev. Pro ucelení myšlenky je kalendář uchycený ramínkem pomocí zabudovaných klipů, jejichž mechanismus umožňuje stránky kdykoliv uvolnit a přeskládat. Číselné pořadí dnů a názvy měsíců jsou vytištěné na formátu v podobě krejčovského metru a cenových visaček. Titulní strana je nahrazena fyzicky zavěšenou cedulkou přes ramínko. Nechte se inspirovat divokou povahou zachycených modelů v kalendáři při výběru vašeho dalšího outfitu.

Každoroční střídání podnebí vyžaduje pestrou paletu šatníku. Kalendář obsahuje dvanáct typů svršků, které se liší dle podmínek v daném ročním období. Jednotlivé kusy oblečení jsou zdobené bohatým ornamentálním stylem inspirovaným kaleidoskopickým průhledem. Silně protiřečí současné vybledlosti a minimalismu módních trendů, které svět ochudily o rozmanité odstíny barev. Pro ucelení myšlenky je kalendář uchycený ramínkem pomocí zabudovaných klipů, jejichž mechanismus umožňuje stránky kdykoliv uvolnit a přeskládat. Číselné pořadí dnů a názvy měsíců jsou vytištěné na formátu v podobě krejčovského metru a cenových visaček. Titulní strana je nahrazena fyzicky zavěšenou cedulkou přes ramínko. Nechte se inspirovat divokou povahou zachycených modelů v kalendáři při výběru vašeho dalšího outfitu.


Umění a řemesla

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Základní škola Dolní Břežany

Spoluautor:
Mgr. Zuzana Macáková, vedoucí umělecko-řemeslné sekce, učitelka
Petr Honza, učitel, správce dílen
Tereza Hrejsemnou, MBA, specialista komunikace a mimoškolní činnost

Grafik: Ingo Mesker

Fotograf: kolektiv zaměstnanců

Tiskárna: Tiskárna Tria, s.r.o.

Technologie: digitální tisk

Popis:

V kalendáři Školy Břežany na rok 2024 necháváme nahlédnout do práce dětí v našich specializovaných školních dílnách. Na jednotlivých stránkách představujeme vždy jeden finální výrobek a mozaiku fotografií zachycujících různé výrobní a tvůrčí postupy. Z obrázků je vidět radost a zaujetí, se kterým děti pracují, a to především díky motivovaným, inspirujícím a oddaným členům našeho umělecko-technického učitelského týmu. Autorkou titulní mozaiky a konceptu celého kalendáře s tématem Umění a řemesla je vedoucí umělecko-řemeslné sekce Zuzana Macáková. Vydáním kalendáře prezentujeme práci našich dětí a pedagogického sboru a také posilujeme hrdost na naši školu a obec (zřizovatele školy) a sounáležitost s komunitou.

V kalendáři Školy Břežany na rok 2024 necháváme nahlédnout do práce dětí v našich specializovaných školních dílnách. Na jednotlivých stránkách představujeme vždy jeden finální výrobek a mozaiku fotografií zachycujících různé výrobní a tvůrčí postupy. Z obrázků je vidět radost a zaujetí, se kterým děti pracují, a to především díky motivovaným, inspirujícím a oddaným členům našeho umělecko-technického učitelského týmu. Autorkou titulní mozaiky a konceptu celého kalendáře s tématem Umění a řemesla je vedoucí umělecko-řemeslné sekce Zuzana Macáková. Vydáním kalendáře prezentujeme práci našich dětí a pedagogického sboru a také posilujeme hrdost na naši školu a obec (zřizovatele školy) a sounáležitost s komunitou.


Souznění paličkované krajky a fotografie

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Jan Kurz

Spoluautor:
Oľga Kurzová Mgr. paličkářka
Hana Stichenwirthová Ing. autorka podvinků

Grafik: Jan Kurz

Fotograf: Jan Kurz

Tiskárna: Blatenská tiskárna, s.r.o.

Popis:

Souznění paličkované krajky a fotografie Paličkovanou krajku jsme zvyklí vídat na tmavém, jednobarevném podkladu. Jak to ale vypadá, když se upaličkovaný motiv položí na vhodnou fotografii, nebo když se naopak vytvoří fotografie pro daný motiv? Hana Stichenwirthová - autorka podvinků (nákresů), Oľga Kurzová - paličkářka a Jan Kurz - fotograf, se o to pokusili.

Souznění paličkované krajky a fotografie Paličkovanou krajku jsme zvyklí vídat na tmavém, jednobarevném podkladu. Jak to ale vypadá, když se upaličkovaný motiv položí na vhodnou fotografii, nebo když se naopak vytvoří fotografie pro daný motiv? Hana Stichenwirthová - autorka podvinků (nákresů), Oľga Kurzová - paličkářka a Jan Kurz - fotograf, se o to pokusili.


Architektura – umění – historie – styl / Jak lidstvo žilo, co vše se postavilo?

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Základní škola Duhovka

Spoluautor:
obrázky a básničky - děti ZŠ Duhovka
návrhy, koláže, realizace a výtvarné zpracování: Vlaďka “Happy“ Šťastná
Veronika Thompson

Grafik: Vojtěch Rybář

Fotograf: Jan Altner

Tiskárna: EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.

Technologie: klasický ofsetový tisk na 300 gramový papír, druh matná křída (povrchová úprava)

Popis:

Inspirovala nás nejen historie od pravěku po současnost, ale i budoucnost, výstava architektů Kolíbala a Pleskota a hlavně aktuálně probíhající stavba našeho nového školního výtvarného ateliéru a tělocvičny. Kalendář má 14 listů: Architektura - Jak se staví škola?, Pravěk, Hrady a Karel VI., Domy a náměstí, Gotika, Rozhledny a cesty, Území a mapy, Mosty a doprava, Ekologie, inspirace přírodou a já architekt, Novorenesance a secese, Slavné vily a design, Kubismus a baroko, Město a jeho minulost, současnost a budoucnost. Téma stavby bylo po celý školní rok součástí výuky a projektů a to ve všech jejích aspektech, jako například projektování, profese nebo investice. Děti byly po celou dobu i zapojeny do probíhající realizace naší přístavby – svými nápady přispěly k návrhu zahrady, fasády a vzhledu ateliéru i tělocvičny. Nikdy totiž nevíme, třeba máme ve škole budoucího architekta?

Inspirovala nás nejen historie od pravěku po současnost, ale i budoucnost, výstava architektů Kolíbala a Pleskota a hlavně aktuálně probíhající stavba našeho nového školního výtvarného ateliéru a tělocvičny. Kalendář má 14 listů: Architektura - Jak se staví škola?, Pravěk, Hrady a Karel VI., Domy a náměstí, Gotika, Rozhledny a cesty, Území a mapy, Mosty a doprava, Ekologie, inspirace přírodou a já architekt, Novorenesance a secese, Slavné vily a design, Kubismus a baroko, Město a jeho minulost, současnost a budoucnost. Téma stavby bylo po celý školní rok součástí výuky a projektů a to ve všech jejích aspektech, jako například projektování, profese nebo investice. Děti byly po celou dobu i zapojeny do probíhající realizace naší přístavby – svými nápady přispěly k návrhu zahrady, fasády a vzhledu ateliéru i tělocvičny. Nikdy totiž nevíme, třeba máme ve škole budoucího architekta?


Vivat Hrádek! - Gródek!

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: Obec Hrádek

Spoluautor:
Robert Borski, starosta obce Hrádek
Věra Garbová, Mgr., vedoucí Centra volného času Hrádek

Grafik: Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

Fotograf: Michal Kaminski, Hugo Vítámvás, Veronika Borská

Tiskárna: Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

Technologie: Ofsetový tisk

Popis:

Kalendář obce Hrádek 2024 je vzpomínkou na cestu soutěží Vesnice roku, které se v roce 2023 obec zúčastnila. Získala 1. místo v krajském kole a 2. místo v kole celostátním. Událost, pro Hrádek velmi významná, mezi jeho obyvateli dodnes rezonuje. Použité fotografie, pořízené v průběhu celého 4měsíčního soutěžního klání, připomínají sounáležitost občanů, škol i spolků. Jejich radost a hrdost z vynaloženého úsilí a z dosaženého úspěchu. Vzhledem k četnému zastoupení polské menšiny se v kalendáři objevují dvojjazyčné prvky. Písmena A, B, C vyjadřují rozpisy směnných provozů Třineckých železáren – největšího zaměstnavatele v regionu. Součástí jsou také termíny svozu odpadů, akcí (modře) a událostí české i polské ZŠ a MŠ (fialově). Každá hrádecká domácnost a organizace obdržela kalendář zdarma.

Kalendář obce Hrádek 2024 je vzpomínkou na cestu soutěží Vesnice roku, které se v roce 2023 obec zúčastnila. Získala 1. místo v krajském kole a 2. místo v kole celostátním. Událost, pro Hrádek velmi významná, mezi jeho obyvateli dodnes rezonuje. Použité fotografie, pořízené v průběhu celého 4měsíčního soutěžního klání, připomínají sounáležitost občanů, škol i spolků. Jejich radost a hrdost z vynaloženého úsilí a z dosaženého úspěchu. Vzhledem k četnému zastoupení polské menšiny se v kalendáři objevují dvojjazyčné prvky. Písmena A, B, C vyjadřují rozpisy směnných provozů Třineckých železáren – největšího zaměstnavatele v regionu. Součástí jsou také termíny svozu odpadů, akcí (modře) a událostí české i polské ZŠ a MŠ (fialově). Každá hrádecká domácnost a organizace obdržela kalendář zdarma.


POSELSTVÍ

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Kolibříci pomáhají z.,ú.

Spoluautor:
Lenka Šourková, ředitelka organizace Kolibříků, umělec
Vendula Fantová, fotograf
Olo Křížová, Jan C. Löbl - umělci

Grafik: Olo Křízová

Fotograf: Vendula Fantová

Tiskárna: Printom Jesenice

Technologie: Digitální tisk

Popis:

Poselství Projekt POSELSTVÍ (Helping tribe) vznikl na pomoc lidem, kteří v důsledku vážné nemoci nebo jiné příčiny, kterou je například alopecie, přišli o vlasy. Alopecie člověka vizuálně výrazně signifikuje, ale příliš mnoho se o ní zatím neví, a proto je úkolem projektu dostat ji do širšího povědomí. Zúčastnili se známé osobnosti i lidé s alopecií, kteří se většinou všichni odvážili vystoupit ze své komfortní zóny a to proto, aby pomohli dalším, kteří se ocitli v této situaci. Projekt tvoří kruh, KRUH silných osobností odhodlaných pomáhat, lidí semknutých myšlenkově, lidí emocionálně napojených stejně jako pradávný kmen tančící v kruhu kolem ohně. KRUH symbol dokonalosti a právě dokonalost je skrytá v naší nedokonalosti. Jsme dokonalí takoví, jací jsme. Myšlenka, která rezonuje celým projektem. Síla kruhu je známá již od pradávna, znázorňuj nekonečno a stálé opakování života, je také znakem jednoty. A právě jednotu prezentují všichni účastníci a posílající své zprávy plné podpory a zároveň přijímají poselství od člověka, který je předcházel. Když první osobnost, v našem případě Lenka Šourková, zakladatelka nadace Kolibříci pomáhají, z.ú., vyšle svůj vzkaz, dalších 21 silných členů kmene ji následuje a posílají své vzkazy a podporující myšlenky dál. Až poslední vzkaz dostane zpět Lenka, čímž se kruh uzavírá a projekt vylétává pomáhat. Věříme, že se vzkazy a pozitivní myšlenky rozletí do všech krajů stejně tak jako kolibříci a účinně pomohou všem lidem s alopecií a nejen jim. Nafotila: Vendula Fantová Make-up: Jana Khalifa Art direction ( umělecký dozor ): Ola Křížová, Jan, C. Löbl Produkce: Lenka Šourková

Poselství Projekt POSELSTVÍ (Helping tribe) vznikl na pomoc lidem, kteří v důsledku vážné nemoci nebo jiné příčiny, kterou je například alopecie, přišli o vlasy. Alopecie člověka vizuálně výrazně signifikuje, ale příliš mnoho se o ní zatím neví, a proto je úkolem projektu dostat ji do širšího povědomí. Zúčastnili se známé osobnosti i lidé s alopecií, kteří se většinou všichni odvážili vystoupit ze své komfortní zóny a to proto, aby pomohli dalším, kteří se ocitli v této situaci. Projekt tvoří kruh, KRUH silných osobností odhodlaných pomáhat, lidí semknutých myšlenkově, lidí emocionálně napojených stejně jako pradávný kmen tančící v kruhu kolem ohně. KRUH symbol dokonalosti a právě dokonalost je skrytá v naší nedokonalosti. Jsme dokonalí takoví, jací jsme. Myšlenka, která rezonuje celým projektem. Síla kruhu je známá již od pradávna, znázorňuj nekonečno a stálé opakování života, je také znakem jednoty. A právě jednotu prezentují všichni účastníci a posílající své zprávy plné podpory a zároveň přijímají poselství od člověka, který je předcházel. Když první osobnost, v našem případě Lenka Šourková, zakladatelka nadace Kolibříci pomáhají, z.ú., vyšle svůj vzkaz, dalších 21 silných členů kmene ji následuje a posílají své vzkazy a podporující myšlenky dál. Až poslední vzkaz dostane zpět Lenka, čímž se kruh uzavírá a projekt vylétává pomáhat. Věříme, že se vzkazy a pozitivní myšlenky rozletí do všech krajů stejně tak jako kolibříci a účinně pomohou všem lidem s alopecií a nejen jim. Nafotila: Vendula Fantová Make-up: Jana Khalifa Art direction ( umělecký dozor ): Ola Křížová, Jan, C. Löbl Produkce: Lenka Šourková


Panoptikón 2024

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: PROPERUS, s.r.o.

Spoluautor:
Richard Polzer

Grafik: Petr Blažo

Tiskárna: PROPERUS, s.r.o.

Technologie: Digitální ofset

Popis:

Kalendář s názvem PANOPTIKON 2024 navazuje na loňský úspěšný projekt autorské dvojice Petr Blažo, Richard Polzer a olomoucké tiskárny Properus. Nový kalendář vychází opět v limitované edici, letos však v počtu 366 kusů, jak tomu jednou za čtyři roky bývá. Věříme, že i tentokrát náš kalendář dokáže zaujmout a pobavit svým neotřelým způsobem hledání štěstí, lásky a pohody v „obyčejném životě“ kterému se nevyhýbají ani křivdy a zklamání. A co víc? Kromě samotného uspokojení z tvorby, se rozhodli autoři kalendáře podpořit ziskem z této akce Dětský domov Šance v Olomouci. A díky tomu, mohou tvůrci bezprostředně rozdělit ten pocit radosti nejen mezi všechny příznivce kalendáře, ale i tam, kde je radosti nejvíce zapotřebí.

Kalendář s názvem PANOPTIKON 2024 navazuje na loňský úspěšný projekt autorské dvojice Petr Blažo, Richard Polzer a olomoucké tiskárny Properus. Nový kalendář vychází opět v limitované edici, letos však v počtu 366 kusů, jak tomu jednou za čtyři roky bývá. Věříme, že i tentokrát náš kalendář dokáže zaujmout a pobavit svým neotřelým způsobem hledání štěstí, lásky a pohody v „obyčejném životě“ kterému se nevyhýbají ani křivdy a zklamání. A co víc? Kromě samotného uspokojení z tvorby, se rozhodli autoři kalendáře podpořit ziskem z této akce Dětský domov Šance v Olomouci. A díky tomu, mohou tvůrci bezprostředně rozdělit ten pocit radosti nejen mezi všechny příznivce kalendáře, ale i tam, kde je radosti nejvíce zapotřebí.


PRAHA 2024

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Hlavní město Praha

Grafik: Lenka Chotěnovská

Fotograf: Jiří Šebek

Tiskárna: KPK Reklama s.r.o.

Technologie: ofsetový tisk

Popis:

Nástěnný kalendář hlavního města vznikl ve spolupráci s fotografem Jiřím Šebkem, který je držitelem prestižního ocenění Grant Prahy v soutěži Czech Press Photo 2016. Jeho tvorbu charakterizuje architektonické vidění, estetické vnímání, čistota a elegance, tedy atributy, které jsou tomuto fotografovi tolik blízké. Základní myšlenkou bylo ukázat jiný pohled, pohled vzhůru, na detaily interiérů známých objektů hlavního města Prahy.

Nástěnný kalendář hlavního města vznikl ve spolupráci s fotografem Jiřím Šebkem, který je držitelem prestižního ocenění Grant Prahy v soutěži Czech Press Photo 2016. Jeho tvorbu charakterizuje architektonické vidění, estetické vnímání, čistota a elegance, tedy atributy, které jsou tomuto fotografovi tolik blízké. Základní myšlenkou bylo ukázat jiný pohled, pohled vzhůru, na detaily interiérů známých objektů hlavního města Prahy.


MŠ Lány 2024

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: MŠ Lány

Grafik: děti z MŠ, sestavila Rovná Barbora

Fotograf: pedagogové MŠ Lány

Popis:

nástěnný kalendář pro děti z MŠ, v kalendáři jsou použity fotografie prací dětí

nástěnný kalendář pro děti z MŠ, v kalendáři jsou použity fotografie prací dětí


MOVIE INSPIRATION 2024

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: MICHAEL SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby a Vysoká škola kreativní komunikace

Spoluautor:
MgA. Dorothea Bylica

Grafik: MgA. Miroslav Roubíček

Fotograf: Studenti oboru Fotografie a nová média

Tiskárna: Tiskárny Maestro spol. s r.o.

Technologie: ofsetový tisk

Popis:

Letošní kalendář se inspiroval slavnými českými filmy a jeho fotografi e vznikaly během několika měsíců na řadě atraktivních lokalit, včetně Farmy Michael, letiště v Podhořanech, Olšanského hřbitova, Divadla Lucie Bílé, staré budovy továrny Waltrovka a dalších. Při tvorbě kalendáře spolupracovali studenti fotografi e školy Michael se studenty Vyšší odborné školy oděvního návrhářství v Praze (VOŠON), kteří se podíleli na návrhu kostýmů.

Letošní kalendář se inspiroval slavnými českými filmy a jeho fotografi e vznikaly během několika měsíců na řadě atraktivních lokalit, včetně Farmy Michael, letiště v Podhořanech, Olšanského hřbitova, Divadla Lucie Bílé, staré budovy továrny Waltrovka a dalších. Při tvorbě kalendáře spolupracovali studenti fotografi e školy Michael se studenty Vyšší odborné školy oděvního návrhářství v Praze (VOŠON), kteří se podíleli na návrhu kostýmů.


Havířov - město pro život

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Statutární město Havířov

Grafik: Petr Sznapka

Fotograf: Petr Sznapka

Popis:

Statutární město Havířov se pro letošní rok rozhodlo pro nástěnný kalendář, který nebude mít pouze informativní a estetický charakter, ale též lehce rafinovaný a edukativní. Každý konkrétní měsíc se shoduje i s číslem na ciferníku hodin v pozadí grafiky, kdy se ručička každý měsíc posouvá. Jednotlivé stránky kalendáře pak obsahují konkrétní téma úzce související s městem Havířov, doplněno fotografiemi a doprovodným textem. Měsíc leden se věnuje architektuře, únor historii města, březen patří sportu a slavným havířovským sportovcům, duben Městské policii Havířov, květen městské zeleni, červen školám, červenec kultuře a trávení volného času, srpen Nemocnici Havířov, září Havířovským slavnostem, říjen seniorům, listopad dopravě ve městě a prosinec zásadním investičním akcím uplynulého roku.

Statutární město Havířov se pro letošní rok rozhodlo pro nástěnný kalendář, který nebude mít pouze informativní a estetický charakter, ale též lehce rafinovaný a edukativní. Každý konkrétní měsíc se shoduje i s číslem na ciferníku hodin v pozadí grafiky, kdy se ručička každý měsíc posouvá. Jednotlivé stránky kalendáře pak obsahují konkrétní téma úzce související s městem Havířov, doplněno fotografiemi a doprovodným textem. Měsíc leden se věnuje architektuře, únor historii města, březen patří sportu a slavným havířovským sportovcům, duben Městské policii Havířov, květen městské zeleni, červen školám, červenec kultuře a trávení volného času, srpen Nemocnici Havířov, září Havířovským slavnostem, říjen seniorům, listopad dopravě ve městě a prosinec zásadním investičním akcím uplynulého roku.


Kalendář ZUŠ Staňkov, 2023-2024

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: ZUŠ Staňkov

Spoluautor:
Karolína Rendlová
Adéla Urbanová
Karolína Řezáčová

Grafik: Leona Le

Fotograf: Leona Le

Popis:

Kalendář byl graficky vytvořen Leonou Le (14 let) v aplikaci Canva z prací skupiny 13-14 let starých výtvarníků školního roku 22/23 pro prezentaci na Závěrečné výstavě v červnu 2023. Z praktických důvodů a dle přání skupiny byly měsíce seřazeny od července 2023 do června 2024.

Kalendář byl graficky vytvořen Leonou Le (14 let) v aplikaci Canva z prací skupiny 13-14 let starých výtvarníků školního roku 22/23 pro prezentaci na Závěrečné výstavě v červnu 2023. Z praktických důvodů a dle přání skupiny byly měsíce seřazeny od července 2023 do června 2024.


ZAHRADNÍKŮV ROK 12+1 překvapení

Kategorie: Nástěnný kalendář

Vydavatel: Nazaret Borovany

Spoluautor:
klienti Sociálně terapeutické dílny Nazaret Borovany
zaměstnanci Nazaret Borovany
Karel Filip

Grafik: Ing. Pavel Chrášťanský/Kateřina Ašembrenerová

Tiskárna: Ing. Pavel Chrášťanský

Technologie: Digitální tisk

Popis:

Kalendář je vytvořený na motivy knihy Karla Čapka Zahradníkův ROK. Vložili jsme do něj humorné texty o zahradničení a doplnili jsme je textilními kapsičkami. V těch se skrývá malé překvapení, které se vždy vztahuje k danému měsíci. Na jeho výrobě se velkou měrou podíleli klienti Sociálně terapeutické dílny - dílna kde lidé s hendikepem pod vedením zkušených vedoucích pracovníků zdokonalují své pracovní návyky a zvyšují svoji soběstačnost. Na této dílně se tedy odehrával celý proces od žehlení a stříhání látek, přes výrobu a lepení kapsiček, vytváření maličkostí i konečné plnění kapsiček. Chtěli jsme zachovat myšlenku, aby byl tento kalendář co nejvíc osobní, takže každý výtisk je originál, do kterého otiskli svůj rukopis naši klienti. Například tím, že napsali přání do každého z nich ♥

Kalendář je vytvořený na motivy knihy Karla Čapka Zahradníkův ROK. Vložili jsme do něj humorné texty o zahradničení a doplnili jsme je textilními kapsičkami. V těch se skrývá malé překvapení, které se vždy vztahuje k danému měsíci. Na jeho výrobě se velkou měrou podíleli klienti Sociálně terapeutické dílny - dílna kde lidé s hendikepem pod vedením zkušených vedoucích pracovníků zdokonalují své pracovní návyky a zvyšují svoji soběstačnost. Na této dílně se tedy odehrával celý proces od žehlení a stříhání látek, přes výrobu a lepení kapsiček, vytváření maličkostí i konečné plnění kapsiček. Chtěli jsme zachovat myšlenku, aby byl tento kalendář co nejvíc osobní, takže každý výtisk je originál, do kterého otiskli svůj rukopis naši klienti. Například tím, že napsali přání do každého z nich ♥


Školní kalendář

Kategorie: Stolní kalendář

Vydavatel: žáci SOŠ Hranice

Grafik: žáci SOŠ Hranice

Fotograf: žáci SOŠ Hranice

Tiskárna: TRIKOLORA s.r.o.

Technologie: málonákladový digitální tisk

Popis:

Kalendář je sestaven ze tří druhů motivů. Prvním motivem jsou grafické práce žáků Střední odborné školy Hranice, oboru Reprodukční grafik s motivy na téma jednotlivých měsíců v roce. Dalším motivem jsou vtipy na školní téma kreslené také žáky Střední odborné školy Hranice. Třetím motivem jsou fotografie ze školních akcí obohacené o vtipné hlášky v bublinách. Cílem je pobavit a zaujmout zaměstnance, žáky i lidi, kteří nemají s touto školou nic společného.

Kalendář je sestaven ze tří druhů motivů. Prvním motivem jsou grafické práce žáků Střední odborné školy Hranice, oboru Reprodukční grafik s motivy na téma jednotlivých měsíců v roce. Dalším motivem jsou vtipy na školní téma kreslené také žáky Střední odborné školy Hranice. Třetím motivem jsou fotografie ze školních akcí obohacené o vtipné hlášky v bublinách. Cílem je pobavit a zaujmout zaměstnance, žáky i lidi, kteří nemají s touto školou nic společného.