Základní informace


Uzávěrka přihlášek do 17. 3. 2022

 

Preambule: Je dobře, že i v dnešní digitalizované době neztrácí tištěný kalendář své kouzlo a je součástí našich domovů i kanceláří. Kalendář má obrovskou sílu. Může být opravdovým uměleckým dílem a velmi silnou formou prezentace, může být ukázkou umu tiskaře, který ho vyrobil. Také ale může být silným lidským příběhem, který stál u jeho zrodu. Soutěž o ten nejhezčí je soutěží příběhů, umění i poctivého řemesla.

 

Předmět soutěže: Předmětem soutěže jsou vydané kalendáře pro rok 2022 pro tuzemské i zahraniční klienty v České a Slovenské republice.  

 

Cíl soutěže: Cílem soutěže je ocenit výjimečné práce - kalendáře a to nejen z pohledu vlastního polygrafického zpracování ale i z hlediska originálního návrhu či společenského poselství. V neposlední řadě si soutěž klade za cíl podpořit vlastní obor.

 

Soutěžní kategorie:

 • nástěnný kalendář
 • stolní kalendář

 

Kritéria hodnocení bez pořadí významnosti:

 • celková výtvarná úroveň řešení,
 • originalita a inovativní přístup zpracování,
 • efektivita marketingového sdělení,
 • kvalita polygrafického zpracování,
 • společenský přínos (např. podpora sociální a společenské role, přínos pro rozvoj cestovního ruchu, podpora mladých tvůrců apod.).

 

Základní termíny:

 • 17. 12. 2021 - vyhlášení soutěže
 • 17. 03. 2022 - uzávěrka přihlášek 
 • 24. 03. 2022 - poslední termín pro odevzdání dvou výtisků 
 • 13. 04. 2022 - jednání odborné poroty 
 • Hlasování veřejnosti na webových stránkách 18. 3. 2022 - 18. 4. 2022
 • 03. 05. 2022 - vyhlášení výsledků soutěže

 

Účastníci soutěže: Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, jednotlivci i autorské kolektivy.