Základní informace


Uzávěrka přihlášek do 6. 3. 2021

 

Preambule: Je dobře, že i v dnešní digitalizované době neztrácí tištěný kalendář své kouzlo a je součástí našich domovů i kanceláří. Kalendář má obrovskou sílu. Může být opravdovým uměleckým dílem a velmi silnou formou prezentace, může být ukázkou umu tiskaře, který ho vyrobil. Také ale může být silným lidským příběhem, který stál u jeho zrodu. Soutěž o ten nejhezčí je soutěží příběhů, umění i poctivého řemesla.

 

Předmět soutěže: Předmětem soutěže jsou vydané kalendáře pro rok 2021 pro tuzemské i zahraniční klienty v České a Slovenské republice.  

 

Cíl soutěže: Cílem soutěže je ocenit výjimečné práce - kalendáře a to nejen z pohledu vlastního polygrafického zpracování ale i z hlediska originálního návrhu či společenského poselství. V neposlední řadě si soutěž klade za cíl podpořit vlastní obor.

 

Soutěžní kategorie:

 • nástěnný kalendář
 • stolní kalendář

 

Kritéria hodnocení bez pořadí významnosti:

 • celková výtvarná úroveň řešení,
 • originalita a inovativní přístup zpracování,
 • efektivita marketingového sdělení,
 • kvalita polygrafického zpracování,
 • společenský přínos (např. podpora sociální a společenské role, přínos pro rozvoj cestovního ruchu, podpora mladých tvůrců apod.).

 

Základní termíny:

 • 12. 12. 2020 - vyhlášení soutěže
 • 6. 3. 2. 2021 - uzávěrka přihlášek - 1. termín
 • 19. 3. 2021 - poslední termín pro odevzdání dvou výtisků 
 • Jednání odborné poroty - bude upřesněno v březnu 2021
 • Hlasování veřejnosti na webových stránkách 16. 3. 2021 - 20. 4. 2021
 • 11. 5. 2021 - ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 

 

Účastníci soutěže: Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, jednotlivci i autorské kolektivy.