Kalendář nemusí být pouze praktická věc, která pomáhá naší hlavě nezapomenout!


SOUTĚŽ PŘÍBĚHŮ A UMĚNÍ chce ukázat kalendáře jako estetický doplněk, naučnou/osvětovou pomůcku, dobročinný prvek nebo prostě jen bezvadný nápad, který se někdo rozhodl uskutečnit!

Přihlaste svůj kalendář pro rok 2021 do soutěže a pomozte nám ukázat, že kalendář nemusí sloužit pouze jako zápisník úkolů a povinností.

Těšíme se na všechny přihlášené práce a přejeme všem účastníkům mnoho štěstí.


Více