Porota / Programová rada


  • Karel Kerlický, vydavatel uměleckých publikací, nakladatelství KANT
  • Jan Sehnal, ředitel Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze
  • Alan Záruba, grafický designér, Alba Design Press, člen TypoDesignClubu
  • Helena Vonková, vedoucí oddělení marketingu, Národní divadlo v Praze
  • Miroslav Vojtěchovský, fotograf
  • František Kavecký, šéfredaktor Novín pre grafický priemysel
  • Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů

 


Seznamte se s členy odborné poroty

 

Karel Kerlický, vydavatel uměleckých publikací, nakladatelství KANT. Dlouhodobou záslužnou činnost Karla Kerlického v oblasti knižní produkce zaměřené na fotografii ocenila Asociace profesionálních fotografů České republiky udělením titulu „Osobnost české fotografie 2013 – za dlouhodobý přínos fotografii“.

 

 

 

 


 

Jan Sehnal, výtvarný pedagog, studoval u Cyrila Boudy a Zdeňka Sýkory. Od roku 1996 dosud ředitel Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22. V letech 1995-2015 zastával funkci předsedy Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory, v současnosti je členem koordinačního výboru Asociace vyšších odborných škol. Jako předseda asociace uměleckých škol se aktivně podílel se na práci Unie školských asociací – CZESHA, na připomínkových řízeních ke školské legislativě a koncepci rozvoje vzdělávací soustavy, zejména s ohledem na specifika a problematiku uměleckého školství. Je zván na zasedání odborných konferencí MŠMT. Podílel se na organizaci celostátních studentských výtvarných soutěží. Byl několikrát jmenován konzultantem pro potřeby zpracování dlouhodobého záměru vývoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy. Byl rovněž členem rozkladové komise MŠMT v rámci činnosti Akreditační komise vyšších odborných škol. Řadu let působil jako člen redakční rady časopisu Typografia, přispívá do odborných časopisů. Od počátku existence Svazu polygrafických podnikatelů je jejím členem.

 


 

Helena Vonková, ve světě médií, marketingu, PR a reklamy se pohybuje od roku 1993. Svoji kariéru zahájila v soukromém rádiu Evropa 2. V dalších letech se věnovala koordinaci PR a marketingu v mediazastupitelství České televize IP Praha, kde se také podílela na rebrandingu IP Praha na ARBOmedia. V letech 2002-2012 zastávala pozici marketingové ředitelky ve společnosti M.I.P. Group, kde řešila marketingovou podporu outdoorových aktivit společnosti na letišti Praha Ruzyně. Její silný osobní vztah k designu, typografii, fotografii a ke kultuře obecně ji propojil se soutěží Kalendář roku. Zásadním způsobem se zasadila o rozvoj soutěže a její zviditelnění v médiích. V letech 2012-2016 pracovala pro mediální dům Economia v oddělení speciálních projektů zaměřených na podporu společenských, kulturních a CSR aktivit klientů. Od srpna 2016 zastává pozici vedoucí oddělení marketingu Národního divadla.

 


 

Miroslav Vojtěchovský, narozen 1947. Vyučil se fotografem, poté absolvoval grafickou školu a studium fotografie zakončil na Filmové fakultě AMU v roce 1976. Od roku 1978 působil jako pedagog na katedře fotografie FAMU, kde vyučoval předmět Skladba a stavba fotografického obrazu a Studiovou fotografii. Od roku 1969 spolupracoval s českým a slovenským sklářským průmyslem a v nemalé míře se věnoval fotografování sklářské studiové tvorby. Během více než desetileté spolupráce s mezinárodně publikovaným časopisem Glass Review, který propagoval produkci československého sklářského průmyslu stejně jako tvorbu samostatných sklářských ateliérů, publikoval krom jiného rozsáhlou sérii 118 obálek tohoto časopisu. V lednu roku 1990 byl ustaven vedoucím Katedry fotografie FAMU, kterou vedl nepřetržitě celá 90. léta. Hlavním centrem jeho pozornosti zde bylo založení paralelního studia akreditovaného programu v anglickém jazyce. Poté pracoval jako prorektor AMU pro pedagogický a vědecký rozvoj. V letech 1999-2003 působil jako Artist-In-Residence na School of Communication of the American University, Washington, DC. V souvislosti s pedagogickým působením uspořádal celou řadu veřejných přednášek a workshopů a publikoval dlouhou řadu odborných statí a příspěvků do odborných publikací. V současné době vede svůj ateliér Aplikované a reklamní fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde je zároveň garantem doktorského studijního programu FUD a na českých vysokých školách vyučuje předměty Vizuální komunikace, Vizuální kultura, Vizuální gramotnost a Úvod do sémiotiky vizuálních komunikací.

Foto: „Vojtěchovský přednáší o skle“, autor Mg.A. Marian Beneš, QEP

 


 

František Kavecký, narozen 26. 4. 1969. Abslovent Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nastúpil v roku 1996 na pozíciu šéfredaktora časopisu Elektón + Zenit vo vydavateľstve Smena, kde pôsobil do roku 1998.

Od roku 2000 bol redaktorom časopisu Strategie na Slovensku, kde bol zodpovedný za rubriku signmaking. Výroba reklamy a polygrafia ostala jeho pracovnou témou až doteraz. Je redaktorom časopisu HSW info, šéfredaktorom Novín pre grafický priemysel a spolupracuje na projekte elektronického mesačníka Newsletter Sign Invention.

 


 

Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů, prezident POPAI CE a výkonný tajemník Sdružení dodavatelů pro signmaking. Zásadním způsobem se podílel na vývoji a formování českého trhu vizuální komunikace. Z odborných ocenění je mj. držitelem ocenění Marketér roku – Zlatý delfín, ceny za dlouhodobou komplexní realizaci projektů podporujících rozvoj výstavnictví.