Základní informace


Uzávěrka přihlášek do 30. 3. 2018

 

Preambule: Je dobře, že i v dnešní digitalizované době neztrácí tištěný kalendář své kouzlo a je součástí našich domovů i kanceláří. Kalendář má obrovskou sílu. Může být opravdovým uměleckým dílem a velmi silnou formou prezentace, může být ukázkou umu tiskaře, který ho vyrobil. Také ale může být silným lidským příběhem, který stál u jeho zrodu. Soutěž o ten nejhezčí je soutěží příběhů, umění i poctivého řemesla.

 

Předmět soutěže: Předmětem soutěže jsou vydané kalendáře pro rok 2018 pro tuzemské i zahraniční klienty v České a Slovenské republice.  

 

Cíl soutěže: Cílem soutěže je ocenit výjimečné práce - kalendáře a to nejen z pohledu vlastního polygrafického zpracování ale i z hlediska originálního návrhu či společenského poselství. V neposlední řadě si soutěž klade za cíl podpořit vlastní obor.

 

Soutěžní kategorie:

 • nástěnný kalendář
 • stolní kalendář

 

Kritéria hodnocení bez pořadí významnosti:

 • celková výtvarná úroveň řešení,
 • originalita a inovativní přístup zpracování,
 • efektivita marketingového sdělení,
 • kvalita polygrafického zpracování,
 • společenský přínos (např. podpora sociální a společenské role, přínos pro rozvoj cestovního ruchu, podpora mladých tvůrců apod.).

 

Základní termíny:

 • 4. 12. 2017 - vyhlášení soutěže
 • 30. 3. 2018 - uzávěrka přihlášek 
 • 10. 4. 2018 - poslední termín pro odevzdání dvou výtisků 
 • 23. 4. 2018 - jednání odborné poroty            
 • Hlasování veřejnosti na webových stránkách - 2. 4. 2018 - 11. 5. 2018
 • 29. 5. 2018 - vyhlášení výsledků soutěže v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU
 • 29.-31. 5. 2018 - výstava výběru kalendářů při veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2018 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech

 

Účastníci soutěže: Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, jednotlivci i autorské kolektivy.