Základní informace


Uzávěrka přihlášek do 22. 2. 2019

 

Preambule: Je dobře, že i v dnešní digitalizované době neztrácí tištěný kalendář své kouzlo a je součástí našich domovů i kanceláří. Kalendář má obrovskou sílu. Může být opravdovým uměleckým dílem a velmi silnou formou prezentace, může být ukázkou umu tiskaře, který ho vyrobil. Také ale může být silným lidským příběhem, který stál u jeho zrodu. Soutěž o ten nejhezčí je soutěží příběhů, umění i poctivého řemesla.

 

Předmět soutěže: Předmětem soutěže jsou vydané kalendáře pro rok 2019 pro tuzemské i zahraniční klienty v České a Slovenské republice.  

 

Cíl soutěže: Cílem soutěže je ocenit výjimečné práce - kalendáře a to nejen z pohledu vlastního polygrafického zpracování ale i z hlediska originálního návrhu či společenského poselství. V neposlední řadě si soutěž klade za cíl podpořit vlastní obor.

 

Soutěžní kategorie:

 • nástěnný kalendář
 • stolní kalendář

 

Kritéria hodnocení bez pořadí významnosti:

 • celková výtvarná úroveň řešení,
 • originalita a inovativní přístup zpracování,
 • efektivita marketingového sdělení,
 • kvalita polygrafického zpracování,
 • společenský přínos (např. podpora sociální a společenské role, přínos pro rozvoj cestovního ruchu, podpora mladých tvůrců apod.).

 

Základní termíny:

 • 5. 12. 2018 - vyhlášení soutěže
 • 22. 2. 2019 - uzávěrka přihlášek 
 • 28. 2. 2019 - poslední termín pro odevzdání dvou výtisků 
 • Jednání odborné poroty - 11. 3. 2019           
 • Hlasování veřejnosti na webových stránkách 1. 3. 2019 - 29. 3. 2019
 • 9. 4. 2019 - vyhlášení výsledků soutěže 
 • 9.-11. 4. 2019 - výstava výběru kalendářů při veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY 2019 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech

 

Účastníci soutěže: Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, jednotlivci i autorské kolektivy.