Základní informace


Uzávěrka přihlášek prodloužena do 3. 3. 2017!

 

Preambule: Je dobře, že i v dnešní digitalizované době neztrácí tištěný kalendář své kouzlo a je součástí našich domovů i kanceláří. Kalendář má obrovskou sílu. Může být opravdovým uměleckým dílem a velmi silnou formou prezentace, může být ukázkou umu tiskaře, který ho vyrobil. Také ale může být silným lidským příběhem, který stál u jeho zrodu. Soutěž o ten nejhezčí je soutěží příběhů, umění i poctivého řemesla.

 

Předmět soutěže: Předmětem soutěže jsou vydané kalendáře pro rok 2017 pro tuzemské i zahraniční klienty v České a Slovenské republice.  

 

Cíl soutěže: Cílem soutěže je ocenit výjimečné práce - kalendáře a to nejen z pohledu vlastního polygrafického zpracování ale i z hlediska originálního návrhu či společenského poselství. V neposlední řadě si soutěž klade za cíl podpořit vlastní obor.

 

Soutěžní kategorie:

 • nástěnný kalendář
 • stolní kalendář

 

Kritéria hodnocení bez pořadí významnosti:

 • celková výtvarná úroveň řešení,
 • originalita a inovativní přístup zpracování,
 • efektivita marketingového sdělení,
 • kvalita polygrafického zpracování,
 • společenský přínos (např. podpora sociální a společenské role, přínos pro rozvoj cestovního ruchu, podpora mladých tvůrců apod.).

 

Základní termíny:

 • 1. 11. 2016 - vyhlášení soutěže
 • 20. 2. 2017 - uzávěrka odevzdání soutěžních kalendářů
 • 20. 3. 2017 - jednání odborné poroty            
 • 15. 3.-14. 4. 2017 - hlasování veřejnosti na webových stránkách
 • 24. 4. 2017 - vyhlášení výsledků soutěže v rámci veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2017
 • 24.-26. 4. 2017 - výstava přihlášených kalendářů při veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2017 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech

 

Účastníci soutěže: Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, jednotlivci i autorské kolektivy.