Ceny


Kromě hlavní ceny GRAND PRIX budou uděleny ceny v jednotlivých kategoriích a zvláštní ceny.

 • GRAND PRIX
 • CENA ZA FOTOGRAFII
 • CENA ZA GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
 • CENA ZA ORIGINÁLNÍ NÁMĚT A INOVATIVNÍ PŘÍSTUP ZPRACOVÁNÍ
 • CENA ZA KVALITU POLYGRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ - cenu uděluje Svaz polygrafických podnikatelů
 • CENA ZA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU
 • CENA ZA PODPORU SOCIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ ROLE
 • CENA ZA PODPORU MLADÝCH TVŮRCŮ - cenu uděluje veletrh REKLAMA POLYGRAF

 

ZVLÁŠTNÍ CENY

 • KALENDÁŘ OBCE - cenu uděluje Svaz měst a obcí ČR
 • SPORTOVNÍ KALENDÁŘ - cenu uděluje Česká unie sportu
 • CENA ČASOPISU PRO MĚSTA A OBCE
 • CENA VEŘEJNOSTI - hlasování veřejnosti na webu soutěže

 

OCENĚNÍ KALENDÁŘ OBCE

Samostatnou oceňovanou skupinou jsou kalendáře přihlášené městy a obcemi, na jejichž tvorbě se mnohdy podílejí místní výtvarníci a fotografové. Kalendáře se tak stávají zprostředkovateli atmosféry daného místa, napomáhají rozvíjet cestovní ruch. Ve svém důsledku se tak mohou podílet na obnově participace občanů na rozvoji svého města nebo obce. Ten nejlepší získá ocenění Kalendář obce.